Начало / Общество / За последно заседание за годината се събира Общинският съвет на Плевен

За последно заседание за годината се събира Общинският съвет на Плевен

Днес от 9 часа ще се проведе последното за тази година  заседание  на Общински съвет – Плевен. Предварителният дневен ред включва 24 точки.

За обсъждане отново влиза предложението за приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци  и чистотата на територията на Община Плевен, и честотата на извозването на съдовете през 2018 година.

Съветниците ще разгледат още предложение за определяне представител на Община Плевен в комисия за изработване на областна здравна карта; предложение относно разпределение и възлагане на превозите по транспортни схеми за междуселищни автобусни линии; Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи на Община Плевен за 2017 г. и други.

Последните три точки от предложения дневен ред за декември включва и питания от трима общински съветници.

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...