Начало / Общество / За месец 731 са подадените молби за еднократна помощ за първокласник

За месец 731 са подадените молби за еднократна помощ за първокласник

От 1 юли, когато стартира приемът на молби  за еднократната целева помощ за ученици, записани  в първи клас на държавно или общинско училище, в Дирекция „Социално подпомагане” – Плевен вече са подадени 731 молби от област Плевен.

Право на помощта, която от тази година е в размер на 250 лв., имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди подаване на молба-декларацията е по-нисък или равен на 350 лева. Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейство на роднини или близки, утчни Вацка Хорозова, директор на Дирекция „Социално подпомагане” в Плевен.

Тя припомни, че молби-декларации за помощ ще се приемат до 30 септември. Към молба-декларацията се прилагат още удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молбата; удостоверение, издадено от съответното държавно или общинско училище, че детето е записано в първи клас, удостоверение за раждане на детето, лична карта /за справка/.

Право на помощ имат и приемните родители или роднини, ако детето е настанено при тях със заповед на директора на Дирекция „Социално подпомагане” или с решение на съда, като тези документи се представят заедно с молбата-декларация.

През миналата година в област Плевен бяха подадени 1 750 молби за еднократна целева помощ за първокласник, като само 14 получиха отказ.

Прочетете също:

В Плевен палят празничните светлини на 1 декември

С приказния детски спектакъл „Елхичке, засияй над земята, огрей със звездата” ще бъдат запалени празничните ...