Начало / Здравеопазване / За втора година РЗОК – Плевен завършва без задължения към партньорите си

За втора година РЗОК – Плевен завършва без задължения към партньорите си

98.млн. 243 хил.лв. е общата стойност на разходите на Районната здравноосигурителна каса в Плевен за 2012 г., като в тази сума административните разходи са 1 млн. 160 хил.лв., всички останали средства са за покриване на дейността на договорните партньори. За втора година РЗОК – Плевен приключва без задължения към партньорите си. Това съобщи днес директорът на РЗОК – Плевен Мартин Митев на пресконференция, на която отчете финансовите резултати на Районната каса за миналата година.

В тази обща сума не влизат трансферите от Министерство на отбраната за финасиране на дейността на така наречената Военна болница към ВМА София, които възлизат на 1 млн.526 хил. лв .

Във всички групи разходи за договорни партньори РЗОК отчита ръст спрямо предходната 2011 г, като в повечето случай той е резултат от влезли в сила нови цени, анализира Мартин Митев.

Най-голяма е сумата, която касата е изплатила през миналата година за болнична помощ – 57 млн. лв., което е с 13% ръст спрямо 2011 г. Следващ по обем разход е този за аптеките за покриване на медикаменти за домашно лечение – общо 20 млн.134 хил.лв. През последните шест години тенденцията е била на постепенен ръст в разходите за всяка година спрямо предходната, коментира Митев и посочи, че през 2011 г. е имало ръст от 48.79 % спрямо 2010 г., а през 2010 г. – 48.73 % ръст спрямо  спрямо 2009 г. Според него, причина за това е включването на все повече нови и скъпо струващи медикаменти в списъка за частично или пълно заплащане от касата.

Около 6.5% от годишните разходи на РЗОК – Плевен са за покриване на дейността на общопрактикуващите лекари. Изплатената за тази цел сума е 6 млн. 285 хил.лв. Средствата са изплатени  на 216 джипита в областта, които имат сключен договор с касата. Броят на здравноосигурените лица в областта, които са  избрали личен лекар е 229 214, като те са с близо 5 200 по-малко спрямо предходната 2011 г.. Това е спад от 2.23%, като няма ясно откроени причини за него, обясни Митев и допълни, че подобно намаление при здравноосигурените се наблюдава през последните няколко години.

Процентът от бюджета на РЗОК – Плевен, който е отделен за специалистите в доболничната помощ, е 7.9, което прави 7 млн. 649 хил. лв. Тези средства са с 16% повече спрямо 2011 г., като ръстът се дължи основно в променената методика за разпределение на направленията за специалист. Тази методика, която беше въведена през миналата година, през тази няма да действа, уточни Митев и той допусна, че е възможно отново да се появи недостиг на направления за специалисти.

През миналата година РЗОК – Плевен е превела 3 млн. 119 хил.лв за стоматологична дейност и 2 млн. 817 хил.лв. – за покриване на лабораторни изследвания.

Прочетете също:

От днес излиза от употреба хартиената рецептурна книжка

От днес, 1 юли 2021 г., стартира електронната рецептурна книжка /ЕРК/ и излиза от употреба ...

2 коментари

  1. Няма да споделя мнението на хората за Мартин Митев , много е грозно .

    • Сподели го и ще коментираме кое е грозно в това което е направил за
      РЗОК Плевен.