Начало / Общество / Заявления за подмяна на лични документи ще могат да се подават не само по постоянен адрес

Заявления за подмяна на лични документи ще могат да се подават не само по постоянен адрес

Гражданите с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР – Плевен, имат възможност да подават и предсрочно заявления за издаване на български лични документи във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ в областта.
Мярката е с цел облекчаване на натовареността на служителите и за удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор на предпочитано от тях звено, различно от това по постоянния им адрес. Готовите лични документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.
Удълженият 6-месечен срок на валидност на български лични документи /лични карти и свидетелства за управление на МПС/ има законна сила само на територията на България. Тази мярка беше приета с цел да се облекчи участието на българските граждани в гражданския оборот. В Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение беше записано, че срокът на валидност на личните карти и свидетелствата за управление на МПС, който  изтича в периода от 13 март 2020 г до 31 октомври 2020 г., се удължава с 6 месеца. Уведомяваме жителите на областта, че административната услуга за издаване на български лични документи продължава да се извършва и по желание на гражданите могат да се издават нови документи и преди изтичането на този 6-месечен срок.
Във връзка с приетите изменения в ПИБЛД и ЗБЛД, Ви уведомяваме, че заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС /СУМПС/ с обикновена услуга (до 30 дни) могат да бъдат подавани както в Районните управления и сектор „Пътна полиция“  при Областна дирекция на МВР – Плевен по постоянен адрес на лицата,  така и във всяко едно Районно управление в ОДМВР – Плевен,  в следните  случаи:
• При подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност,
• При вече изтекъл срок на валидност,
• При промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация,
• При издаване дубликат на изгубено, откраднато повредено или унищожено СУМПС и/или контролен талон.
Гражданите могат да посочат къде желаят да получат готовото си свидетелство за управление на МПС – в районното управление, където е заявена услугата, в друго РУ при ОДМВР – Плевен или в сектор  „Пътна полиция“ при ОДМВР – Плевен по постоянния си адрес.
Заявления за издаване на дубликат на СУМПС могат да бъдат подадени и чрез портала за електронните административни услуги на МВР, в случай, че притежавате валиден квалифициран електронен подпис /КЕП/, на ел.адрес:  https://e-uslugi.mvr.bg

Призоваваме потребителите на услуги на ОДМВР – Плевен да ползват маски и ръкавици на гишетата като противоепидемична мярка в условията на извънредно положение.

Прочетете също:

Вътрешният министър е провел работни срещи със служители от районни управления в областта

В рамките на работно посещение министърът на вътрешните работи Христо Терзийски посети районните полицейски управления ...