Начало / Икономика / Започва прием на заявления по пчеларската програма за 2013-та

Започва прием на заявления по пчеларската програма за 2013-та

Държавен фонд “Земеделие” започва от 27 ноември прием на заявления за подпомагане по мерките на Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 год., съобщават от пресцентъра на фонда. Кандидатите могат да подават документи в Централното управление – отдел “Месо и пчеларство” или в областните дирекции на фонда – по местожителство за физическите лица и по адрес на седалището за юридическите лица. Необходимите документи ще бъдат публикувани на интернет страницата на фонд “Земеделие”.

Приемът ще продължи до 15 януари 2013 год. или до изчерпване на финансовия ресурс по съответната мярка и сектор. Предвиденият бюджет за следващата година е над 6.3 милиона лева.

По мерки А – “Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари” и Е – “Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти” кандидати могат да бъдат браншови пчеларски организации, асоциации и сдружения на пчелари, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел. Допустими за участие са още висшите учебни заведения, в които се преподават дисциплините “пчеларство” или “пчелна патология”; научни асоциации по пчеларство и пчеларски сдружения, регистрирани по реда на закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и научноизследователски институти, в които се извършват изследвания в областта на пчеларството.

По мерките B – “Борба срещу вароатозата”, С – “Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и D – “Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Общността”, заявления за подпомагане могат да подават физически, юридически лица или сдружения на пчелари, регистрирани като земеделски производители. Могат да кандидатстват и пчелари-проверители, които имат необходимата квалификация за извършване на пролетни профилактични прегледи. Субсидии от Мярка D, сектор 1 “Закупуване на нови кошери” получават пчелари, които притежават до 150 пчелни семейства. Наличните кошери в пчелините на кандидатите трябва да бъдат маркирани по реда на Наредба 27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства.

Предвиденият за 2013 год. бюджет по Мярка А е в размер на 113 456 лева. Той е предназначен за подготовка на обучители.

Предвидената финансова помощ по Мярка B възлиза на 780 657 лева. От нея 700 657 лева са разпределени за купуване на препарати в борбата срещу вароатозата, останалите 80 000 лева ще покриват разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване на помощ от пчелари-проверители

Мярка С ще изплаща субсидии на обща стойност 22 674 лева за лабораторен анализ на пчелния мед.

Най-голям е бюджетът по Мярка D – 5 254 507 лева. За закупуване на нови кошери са отредени 3 267 157 лева. Други разходи, които мярката ще финансира, са за поддържане или увеличаване на броя на пчелните семейства – до 1 615 087 лв., и за покупка и подмяна на пчели-майки – до 372 263 лева.

Мярка Е разполага с бюджет от 158 820 лева, разпределен в три теми.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...