Начало / Общество / Започват прием на документи за домашни санитари

Започват прием на документи за домашни санитари

От днес започва прием на документи, свързани с предоставянето на социални услуги в домашна среда, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Агенцията за социално подпомагане и Община Червен бряг, информират от местната администрация. В него се предвижда да се разкрие Звено за социални услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж.

За потребители по проекта могат да кандидатстват лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и невъзможност сами да организират своя бит, както и самотно живеещи възрастни, които поради причини от здравословен или семеен характер не са в състояние сами да организират ежедневието си.

За работа като домашен санитар в Звеното за социални услуги в домашна среда могат да кандидатстват безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране – жители на Община Червен бряг. Няма изискване кандидатът за доставчик на социалната услуга да е близък на потребителя.

След оценка на потребностите от социални услуги в домашна среда ще бъдат класирани 100 потребители, които за периода от 1 май 2013 – 30 април 2014 г. ще ползват почасови социални услуги в зависимост от конкретните си потребности.  Потребителите ще заплащат такси за предоставяните услуги в размер от 0,17 до 1,70 лв./час в зависимост от личния доход на потребителя. С подалите заявление за работа като „Домашен санитар” ще се проведе интервю. След него ще бъдат класирани за назначаване на работа на трудов договор 43-ма домашни санитари на 8-часов работен ден, като ще полагат грижи за минимум двама потребители.

Прочетете също:

В Плевен палят празничните светлини на 1 декември

С приказния детски спектакъл „Елхичке, засияй над земята, огрей със звездата” ще бъдат запалени празничните ...