Начало / Общество / Запазва се консервативният подход за управление на пенсионната система

Запазва се консервативният подход за управление на пенсионната система

Правителството прие Дългосрочна инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната, така наречения „Сребърен фонд“ и Средносрочна стратегия за инвестиране на средствата на фонда за периода 2017-2019 г.

Двата документа са одобрени от членовете на Управителния съвет на фонда и предвиждат запазване на прилагания досега консервативен подход – активите на фонда да се управляват при спазване принципите на надеждност, ликвидност и прозрачност. Настоящите пазарни условия не предполагат реализирането на висока доходност при желаните ниски нива на инвестиционен риск, поради което най-добрата алтернатива за инвестиране на средствата на фонда ще продължи да бъде под формата на депозит в централната банка или други инструменти, които тя предлага.

Целта на създаването на фонда е да се подпомага и гарантира устойчивостта на държавната пенсионна система. Това се постига, като се заделят определени, допълнителни или извънредни приходи от държавния бюджет за период не по-малко от 10 години.

Прочетете също:

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони представят в Плевен

Министерството на земеделието започва национална информационна кампания за Стратегическия план за развитие на земеделието и ...