Акценти
Начало / Образование / Зам.-министър Ваня Кастрева на работна среща в НУ „Отец Паисий“

Зам.-министър Ваня Кастрева на работна среща в НУ „Отец Паисий“

P1290114Ваня Кастрева

Заместник-министърът на образованието и науката Ваня Кастрева, бе на работно посещение в плевенското НУ „Отец Паисий”. Заедно с нея, гости на училището бяха: Албена Тотева, началник на Регионален инспекторат по образованието – Плевен,  Йонита Иванова – началник на отдел „Образование” – Община Плевен, Даниела Бачовска – началник-отдел „Инспектиране и организационно-методичаска дейност” – РИО – Плевен, Елисавета Сергеева – старши експерт по начално образование в РИО – Плевен, Маруся Додова – Старши експерт по предучилищно образование в РИО – Плевен и доц. д-р Емил Бузов – Изпълнителен директор на Фондация „Стъпка по Стъпка”.

Директорът на НУ „Отец Паисий” – Иван Вълков, представи училищната политика и стратегия, които поставят в центъра на образователно-възпитателния процес Учениковата личност с три основни цели: формиране на социални умения, формиране на нагласи за креативно и критическо мислене и учене през целия живот.  Постигането на целите в голяма степен се основава на качеството на педагогическата практика, качеството на училищните резултати и качеството на кариерното развитие на педагогическия екип. Постави се акцент върху образователните подходи: Взаимодействия, Семейство и общност, Образователна интеграция и социално приобщаване, Оценяване и планиране, Стратегии на преподаване, Учебна среда и Професионално развитие.

Г-жа Кастрева, в своето изказване, сподели, че наистина нормативната уредба е много остаряла, а това, което НУ „Отец Паисий” е заложило в своята училищна политика, е да съизмерва работата си с най-добрите европейски практики. „Само така, когато ние сме сензитивни към промените извън нормите на Закона, имаме усещането за предвидимост към процесите  – каза заместник-министър Кастрева и продължи – От няколко дни в ресорната комисия, която разглежда на ІІ четене Законопроекта за предучилищното и училищното образование, спорим за това какво означава иновация в образованието и кога една иновация престава да бъде иновация. Може би, вие колеги, се вписвате без никакво колебание в иновацията, като нещо извън нормата. А това се усеща още щом прекрачиш прага на едно училище – когато видиш спокойствието на колегията и усетиш чувство на устойчивост” – обърна се към учителите от НУ „Отец Паисий” г-жа Кастрева.

На въпросите на учителите за готвените промени в Закона за прудучилищното и училищното образование,  заместник-министърът изрази личното си мнение, че е привърженик на „плавните промени”, които да стават в ход постепенно след приемането му,  преди началото на съответната учебна година.

P1290144Албена Тотева НУ Отец Паисий

След разговора с педагогическия екип на НУ „Отец Паисий”, гостите разгледаха училището и наблюдаваха открита педагогическа практика – урок по български език и литература, изнесен от Радка Топалска, главен учител и класен ръководител на ІІІ „б” клас на тема „Опазване на планетата Земя“. Урокът бе структуриран така, че да представи шесте образователни подхода  по метода на съвместното учене с работа по центрове. Във всеки от центровете: Български език, Литература, Математика, Конструиране, Изобразително изкуство и Наука, учениците в екип решават различни задачи от съответната учебна дисциплина, подчинени на една тема и един проблемен въпрос, който в случая бе: „С какво е уникална нашата планета Земя?” Както подчерта и доц. д-р Емил Бузов, това са тенденциите в модерния образователен модел – това дава възможност един урок да направи от невъзможното възможно, да е толкова незабравим, колкото най-любимата книга или филм. А заместник-министър Кастрева бе удовлетворена от това, че в урока е видяла не само формиране на знания и умения на учениците, а и постигането на възпитателен ефект; не само работа с фактологични данни, но и аналитично мислене по стандартите на PISA, където учениците сами стигат до верния отговор. Това превръща учителя в творец  и му дава автономност в работата.

P1290145НУ Отец Паисий

На работното посещение присъства и екип от Национално издателство за образование и наука „Аз-буки”, което ще популяризира успешните практики на НУ „Отец Паисий”.

В този дух и Албена Тотева увери, че представеният днес открит урок, ще бъде публично достояние в сайта на РИО – Плевен, защото съчетава всички интерактивни методи, интегративните междупредметни връзки, развива уменията за свободно и творческо общуване на учениците и работата в екип, както и използването на съвременните компютърни технологии.

Прочетете също:

Представяне на професионалните умения  – иновативно, креативно и емоционално

Националната програма на МОН  “Иновации в действие” дава възможност за обмен на идеи и иновативни ...