Начало / Образование / Завършващите седми клас  задължително кандидатстват, за да продължат образованието си 

Завършващите седми клас  задължително кандидатстват, за да продължат образованието си 

През настоящата учебна година учениците от VІІ клас завършват основно образование. За да  продължат образованието си в по-горен етап, всички седмокласници задължително да кандидатстват в неспециализираните училища, независимо дали са участвали в националното външно оценяване. Това са налага от Закона за предучилищно и училищно образование, според който основно образование вече се завършва в седми клас, напомнят от Регионалното управление на образованието в Плевен.

Всеки ученик следва да  подаде заявление за участие в  първи етап на класиране за прием  в неспециализираните училища, за профилирани паралелки на средните училища и/или за паралелки по професия и специалност в професионални гимназии и средни училища, по държавен план-прием за учебната 2017/2018 година. Информация за паралелките, в които  ще се извършва държавен план-прием, можете да намерите на сайта на РУО-Плевен, в раздел Прием.

За участие в държавния план-прием в VIII клас учениците, успешно завършили VII клас, подават до началника на регионалното управление на образованието следните документи:

  1. заявление за участие в класиране (по образец) с подредени желания;
  2. копие на свидетелство за завършено основно образование;
  3. копие от служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка

на способностите;

  1. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за специалности от професии, като без него желанието за професионална паралелка няма да бъде отчетено при класирането.

 При изписване на желанията си кандидат-гимназистите трябва да подредят желанията си не само по училища, но и по паралелки, тъй като различните паралелки се класират с различни балообразуващи предмети. Всяка паралелка по профил или по отделна специалност от дадена професия се изписва като отделно желание. Няма ограничение за броя на желанията, които могат да бъдат включени в заявлението.

При подаване на заявление е необходимо предварително да бъдат добре  обмислени желаните специалности по професии и/или профили, както и тяхната поредност при подреждането, като се започва от най-предпочитаните профили, професии/специалности.

За кандидатстване в друга област учениците подават заявление в съответната област. Допустимо е едновременно да се кандидатства в област Плевен и в друга област.

Документите се подават в периода от 16 до 22 юни 2017 година включително, в училища-центрове.

 Работно време за приемане на заявленията  е от 8.00 – 18.00 часа.

 

Формуляр за заявлението може да получите на място в училището-център или да го изтеглите от сайта на РУО – Плевен.

Заявление за участие в прием за учебната 2017/2018 година може да се подава на хартиен носител или електронно.

Прочетете също:

БАМФ Плевен увеличава семейството си с още един член

Община Червен бряг вече е част от структурата на Българската асоциация по мини футбол – ...