Начало / Икономика / Експертите от РИОСВ – Плевен са проверили 44 обекта през декември  

Експертите от РИОСВ – Плевен са проверили 44 обекта през декември  

 

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и води в Плевен през декември са извършили 45 проверки на 44 обекта, 26 от проверките са извънредни.

Дадени са 19 предписания и са съставени четири акта за установени административни нарушения. Издадени са три наказателни постановления.

Издадено е едно наказателно постановление за налагане на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух и едно  за налагане на текуща санкция за замърсяване на воден обект.

През декември са събрани суми по издадени наказателни постановления в размер на 4600 лв. и от НАП –  2878 лв. и  събраните суми от наложените санкции са 1040,32 лв.

За периода в РИОСВ – Плевен са постъпили седем сигнала и една жалба. За всички са предприети съответните действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че четири от сигналите са неоснователни, два са основателни и по един предстои проверка.

През декември в инспекцията са постъпили 43 уведомления за Горскостопански планове за общински гори, Горскостопански програми за сечи в частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.

Извършена е проверка и са заверени технически досиета на инсталации, съответстващи на Етап ІІ съгласно Наредба № 16 за бензиностанциите.

Издадени са две становища за потвърждаване пълнотата и съответствието на Докладите за политиката за предотвратяване на големи аварии на предприятия с нисък рисков потенциал.

Прочетете също:

В Плевен започна третото издание на фестивала „Шарено петле”

Днес паркът на Регионалният исторически музей беше изпълнен с детска глъч. Малчуганите и техните родители ...