Начало / Икономика / Европейска програма предвижда до 250 000 евро за ремонт на детски градини

Европейска програма предвижда до 250 000 евро за ремонт на детски градини

Възможностите за финансиране на проекти в социалната сфера ще бъдат представени на среща в Областния информационен център в Плевен. В нея ще участват представители на Министерството на образованието и науката. Те ще разяснят изискванията за кандидатстване в рамките на  стартиралия конкурс за набиране на проекти по програмата „Грижа за деца в риск” – компонент 2.

С проекти могат да кандидатстват общини и сдружения от общини, които управляват поне 5 детски градини. Те могат да участват в партньорство с публични институции, общини и неправителствени организации. Програмата покрива 100 процента от разходите. Отпуска се финансиране в размер от 200 000 евро и 250 000 евро. До 40 % от тези средства могат да се насочат към ремонт на детски градини, осигуряване на оборудване с цел подобряване на учебната обстановка, закупуване на образователни материали и учебни пособия. Ще се финансират също обучения на педагогическия персонал, дейности за повишаване на подготовката за тръгване на училище на децата, осигуряване на ромски медиатори и др. Проектни предложения се приемат до 5 септември 2013 година.

Срещата в ОИЦ – Плевен ще се проведе на 27 юни от 13 часа.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...