Начало / Икономика / До 6 август приемат възражения по кадастралните карти на Славяново, Бръшляница, Коиловци и Мечка

До 6 август приемат възражения по кадастралните карти на Славяново, Бръшляница, Коиловци и Мечка

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на град Славяново и на селата Бръшляница, Коиловци и  Мечка, община Плевен.

В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 56 от 06.07.2018г. заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по тях до 06.08.2018г. вкл. пред Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен.

Кадастралните карти и кадастралните регистри за землищата на гр. Славяново, с. Бръшляница, с. Коиловци и с. Мечка, общ. Плевен.  са изложени в сградата на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1, ет. 8 до 06.08.2018г. включително.

Желателно е заинтересованите лица, които искат да направят справка за имотите си да представят  документи за собственост.

Справки и възражения могат да се правят и на www.kais.cadastre.bg

Прочетете също:

Закопчаха двама за незаконно производство и притежаване на наркотици

За незаконно производство и притежаване на наркотици двама са задържани за срок до 72 часа ...