Начало / Образование / До 20 май зрелостниците трябва да получат служебна бележка за допускане до матура

До 20 май зрелостниците трябва да получат служебна бележка за допускане до матура

До 20 май 2014 г. дванадесетокласниците, които са заявили желание да се явят на държавнитест зрелостни изпити (ДЗИ), трябва да получат служебната си бележка, че са допуснати до изпитите. В бележката се отбелязват датата, часът и мястото, където всеки зрелостник трябва да се яви на 21 май 2014 г. на задължителния ДЗИ по български език и литература и на 23 май 2014 г. на втория задължителен изпит по предмет по избор. Ако завършващите 12. клас са изявили желание да се явят и на трети изпит по желание, също ще получат указания къде и кога ще се проведат изпитите по посочените от тях предмети.

Зрелостните изпити започват в 8 часа и са с продължителност 4 астрономически часа. За учениците със специални образователни потребности продължителността е 6 астрономически Държавният зрелостен изпит по български език и литература включва 41 задачи. От тях 40 са тестови задачи с максимален брой точки 70. Задачите  от затворен тип са 30, всяка от които с четири възможни отговора и само един от тях  е верен. Всяка една от тези задачи носи по една точка. Тестът включва още 10 задачи със свободен отговор. Всяка от тези задачи носи различен брой точки – от 1 до 10 точки.  Задачата за създаване на аргументативен текст, свързан с художествена творба или с откъс от нея, е с максимален брой точки -30.

Общият максимален брой точки от теста е 100.

Прочетете също:

Рекорден брой кандидат-студенти за магистърските специалности  на МУ-Плевен

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) отчита рекорден брой кандидат-студенти, желаещи да изучават медицина или фармация. ...