Начало / Икономика / До 17 септември приемат възражения по кадастралния регистър на село Пелишат

До 17 септември приемат възражения по кадастралния регистър на село Пелишат

Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралните карти и кадастралните регистри на урбанизираната територия на землището на с. Пелишат, общ. Плевен.

В 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник”, бр. 68 от 17.08.2018г. заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражения по тях до 17.09.2018г. вкл. пред Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен.

Кадастралната карта и кадастралните регистри на урбанизираната територия на землището на с. Пелишат, общ. Плевен.  са изложени в сградата на Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен, адрес: гр. Плевен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1, ет. 8 до 17.09.2018г. включително.

Желателно е заинтересованите лица, които искат да направят справка за имотите си да представят  документи за собственост.

Справки и възражения могат да се правят и на www.kais.cadastre.bg

Прочетете също:

Детските градини в община Пордим получиха дарение

Детските градини в населените места на община Пордим получиха голямо дарение от „Метро“ Плевен, народния ...