Начало / Икономика / До 1 500 лева глоба за изземване на отпадъци от контейнерите за разделно събиране

До 1 500 лева глоба за изземване на отпадъци от контейнерите за разделно събиране

отпадъци
Снимка: интернет

Глоба от 500 до 1 500 лева за физически лица, които незаконно изземват отпадъци от специализираните съдове за разделно събиране на отпадъци предвижда промяна в Наредба 27 за разделно събиране на отрадъци в Община Плевен, която ще бъде внесена за гласуване на предстоящото в края на месеца заседание на общинските съветници. В предложението за промяна е предвидена и имуществена санкция  в размер от 700 до 2 000 лв. за еднолични търговци или юридически лица, които изземват отпадъци от съдовете за разделно събиране, без валидно разрешително, издадено от РИОСВ  и без договор с Общината за извършване на посочената дейност.

В предложението е предвидено при повторно нарушение санкциите да се увеличават съответно от 1 000 до 3 000 лв. за физически лица, а имуществената санкция вече да е между 1 400 и 4 000 лв. за еднолични търговци и юридически лица.

Вносител на предложението за промяна в наредбата е кметът проф. Димитър Стойков, който  го мотивира с масовото изземване на събраните разделно отпадъци от специализираните съдове и транспортирането им с каруци и колички и продажба на нерегламентирани пунктове.  Преди това той е провел среща с представители на фирма „Екопак България” АД, чиято собственост са съдовете за разделно събиране на хартиени, пластмасови, стъклени  и метални отпадъци, „Астон сервиз” ЕООД, която извозва контейнерите и представители на МВР – Плевен. На тази среща са обсъдени възможностите за решаване на проблема и една от тях е именно предложението за въвеждане на глоби за нарушителите.

Според вносителя на предложението с тази мярка от една страна ще се постигне подобряване на системата за разделно събиране на отпадъците и увеличаване на приходите от него, а от друга – подобряване на чистотата в населеното място, тъй като ще се предотврати разпиляването на отпадъците около контейнерите.

Ако предложението за изменение в Наредба 27 бъде прието,  то ще влезе в сила седем дни след публикуването му в местен вестник и на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.

Прочетете също:

Над 5 млн. лева постъпления очаква Община Плевен от управлението на общинските имоти през 2023 г.

С 30 гласа „за“, 8 „въздържал се“, против – няма, Общинският съвет на Плевен прие ...