Начало / Икономика / До края на юни приемат заявления за схема „Младежка заетост”

До края на юни приемат заявления за схема „Младежка заетост”

До 30 юни 2016 г. работодателите, желаещи да се включат в схемата „Младежка заетост”, могат да подават своите заявки в бюрата по труда в цялата страна. Схемата  дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления: стажуване и обучение по време на работа. От месец май миналата година досега работодатели в община Плевен са подали 245 заявки за 1 037 места. Броят на наетите лица е 160, като 76 от тях стажуват.

При стажуването работодателят или определен от него служител изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа.

При обучението по време на работа назначеният служител се обучава по определена професия или специалност, докато тече работния процес. За целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.

На работодателите, които осигуряват стажуване по схемата, се покриват разходите за: възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход  за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място;  здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.

Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя.

На работодателите, които осигурят обучение по схемата, се  поемат разходите за: възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната; разходите за здравни и социални осигуровки за срок от 6 месеца.

Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник се поемат от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).

Прочетете също:

Предстои нов избор на превозвачи по автобусни линии за 10 маршрутни разписания от квотата на Община Плевен

Да се проведат обществени поръчки за обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската, ...