Начало / Образование / Доц. д-р Теодора Вълова: Програма Еразъм + – възможност на преподавателите и студентите да осъществят мобилност в чуждестранен университет

Доц. д-р Теодора Вълова: Програма Еразъм + – възможност на преподавателите и студентите да осъществят мобилност в чуждестранен университет

Доц. д-р Теодора Вълова е заместник – председател на Съюза на учените – клон Плевен, и академичен координатор на договора между ВТУ „Св.св Кирил и Методий“ и Университета във Валенсия, реализиран в рамките на Програма Еразъм +. Поводът за разговора ни с доц. Вълова е поредната мобилност, този път във Факултета по философия и педагогика на Университета във Валенсия, където доц. Вълова изнесе лекции.

Доц. Вълова, какви нови възможности пред университетските преподаватели предоставя европейската програма Еразъм +?

Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. Поради факта, че предложената многогодишна финансова рамка 2014-2020 включва увеличаване на средствата за образование и култура, това позволи осъществяването на повече мобилности с цел преподавателска дейност. През месец май приемаща институция за тримата преподаватели от Великотърноския университет беше Факултетът по педагогика на Университета в Мерсин, а през септември – Факултетът по философия и педагогика на Университета във Валенсия.

Кой може да участва в програмата за обмен?

Програмата е достъпна за университетски преподаватели – хабилитирани и нехабилитирани, служители и студенти. Преподавателската мобилност с цел преподаване дава възможност на преподавателския състав да преподава в продължение на определен период във висше училище в друга страна. Обикновено периодът продължава от 2 дни до 6 седмици. Целта е подобряване на качеството на преподаване чрез обмен на най-добри практики и новаторски подходи на обучение, насърчаване на международното сътрудничество между висшите училища, както и разширяване на студентската мобилност. За своята дейност преподавателите, служителите и студентите получават финансова подкрепа за път и издръжка от Центъра за развитие на човешките ресурси, в ролята му на Национална агенция по Програмата „Еразъм+”.

14384127_10210157138902931_2126639395_n
Официална церемония

Вие сте за втори път лектор в Университета на Валенсия, в какви области бяхте фокусирали вниманието си в лекциите?

Поради това, че от предишната мобилност са изминали две години, като академичен координатор на договора между нашите два университета представих обширна презентация за Великотърновския университет, факултетите и катедрите, в които чуждестранните студенти могат да осъществят обучение и да получат изискваните задължителни кредити в края на всеки семестър. Аудиторията – от близо 110 студенти и много преподаватели, беше провокирана и се зададоха много въпроси относно формата на изпитите, индивидуалните планове, менторската програма.

Единият цикъл от лекции беше посветен на развитието на ранната грамотност в контекста на екипното педагогическо взаимодействие. Изследванията заинтересуваха колегите. Социалната значимост на изследвания проблем се определя от необходимостта за пълноценна интеграция, социализация и равнопоставеност на децата – въпроси, които са в дневния ред на обществото. Насърчаването на мултикултурността, възприемана като условие за взаиморазбирателство и сътрудничество в съвременния свят, е ключ за разбиране на многообразието, на различните социални реалности. Научните дискусии с колегите със сигурност ще допринесат за по-задълбоченото изследване на проблематиката, защото усъвършенстването на останалите – базисни в Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот компетенции, е резултат преди всичко от овладяването на родния език.

Другият цикъл беше свързан с европейските електронни платформи – EPALE, eTwinning, инструментите на платформата School Education Gateway, предназначена да бъде единна стартова точка за всички теми и сфери, обвързани със сектор Училищно образование. Представих пред студентите няколко интересни безплатни приложения, принадлежащи към съвременните методи на работа и  комуникация. Те могат да бъдат използвани в работата им като социални работници и учители и са символ на модерност.

14383549_10210157136742877_1043885739_n
Официална церемония

В какви други събития имахте възможност да участвате?

Бяхме почетни гости на Официалната церемония по откриването на академичната година в Университета на Валенсия заедно с ас. Таня Дървенова от Великотърновския университет. Нека припомня, че университетът във Валенсия е вторият по големина в Испания, а студентите му са над 50 000. Събитието се проведе в старата сграда на университета, построена през 1498 г. В центъра на вътрешния двор се издига статуята на Луис Вивес, един от най-светлите учени в зората на създаването на университета. Роден през 1493 г., Вивес е сред първите интелектуалци, който изследва човешката душа, и полага основите на съвременната психиатрия. Присъстваха ректорът, заместник-ректорите, деканите, ръководители на образователни институции в областта. Участвахме и в официалното откриване на академичната година във Факултетът по философия и педагогика. Събитието продължи с представление на Експерименталния студентски театър към факултета. След това обсъдихме с ръководството на факултета възможността да се създаде съвместна пиеса при следващия студентски обмен.

Проведохме много срещи с декани и Еразъм координатори на различните факултети. В резултат от разговорите, договорът между двата университета ще бъде разширен, което ще даде възможности на повече преподаватели и студенти от различни факултети да участват в програмата. Проведохме среща и с двама мексикански изследователи от университет в столицата Мексико. На нея обсъдихме планове за бъдещо взаимодействие в междунационално-академична мрежа.

Накъде още ще се развива сътрудничеството между двата университета?

С координатора от Испания – доц. Паола Хардон, обсъдихме разработването на стратегическо партньорство в рамките на Ключова дейност 2. По договор с Българска академия на науките, по същото време гост-лектор беше и доц. Гюрова, с която също се обединихме около възможност за съвместни научни изследвания. Така се очерта и друга значима цел на европейските образователни програми за преподавателска мобилност – персонално развитие на преподавателския и непреподавателския състав.

14339921_10210157138702926_1470383568_o
Отляво – надясно: Доц. д-р Теодора Вълова, ас. Таня Дървенова, доц. Паола Хардон, доц. Алехандро Каналес, д-р Ребека Кабал

Прочетете също:

Задържаха шофьорка след опит да избяга от полицейска проверка

На 10 август в 16:30 часа на улица“Иван Вазов“ в Плевен  служители от сектор „Пътна ...