Начало / Образование / Дофинансират маломерни и слети паралелки в 11 общински училища

Дофинансират маломерни и слети паралелки в 11 общински училища

Общински съвет – Плевен, разреши съществуването и дофинансирането на маломерни и слети паралелки в 11 училища на територията на община Плевен за учебната 2019/2020 г. Предложението бе прието с 38 гласа „за“, 1 гласува „въздържал се“, против – няма.

Исканията за разрешение са от внесени от директорите на 11 учебни заведения в общината, две от които на територията на Плевен – СУ „Анастасия Димитрова“ и ОУ „Н. Й. Вапцаров“. В СУ „Анастасия Димитрова“ дофинансирането е за сформиране на четири маломерни самостоятелни паралелки с общ брой ученици I – VII клас 65 и VIII – XII клас – 74. В ОУ „Н. Й. Вапцаров“ решението касае две слети и три самостоятелни маломерни паралелки. В училището има недостиг от 23 деца в I – VII клас. Разрешения за допълнително финансиране за маломерни самостоятелни или слети паралелки получиха още: ОУ „Христо Ботев“ – с. Пелишат, СУ „Христо Ботев“ – гр. Славяново, ОУ „Отец Паисий“ – с. Опанец, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Ясен, ОУ „Васил Левски“ – с. Беглеж, ОУ „Антон Старшимиров“ – с. Бохот, НУ „Отец Паисий“ – с. Върбица, НУ „Христо Ботев“ – с. Дисевица, и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Търнене.

За обезпечаване на учебния процес в посочените 11 учебни заведения Общинският съвет гласува и допълнителни финансови средства в размер на 94 799,60 лв. общо. Средствата ще бъдат предвидена в бюджета на Общината за 2020 г.

Съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, изключения от минималния брой в неспециализирани училища, се допуска когато броят на учениците в паралелка от I до XII клас е не по-малко от 10 и при формиране на паралелки с не по-малко от 10 ученици от два класа. Паралелка с по-малко от 10 ученици в неспециализирани училища може да се формира в особени случаи след разрешение на началника на регионалното управление на образованието, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по стандарти за съответната дейност, след представяне на решение на Общинския съвет.

Прочетете също:

Продължава почистването на речните корита на територията на Плевен

Поетапно почистване на речните корита в Плевен извършват екипи на „Паркстрой“ ЕООД. На фирмата е ...