Начало / Общество / Днес постоянните комисии към Общински съвет – Плевен се събират за заседания

Днес постоянните комисии към Общински съвет – Плевен се събират за заседания

Днес постоянните комисии към Общински съвет – Плевен се събират за заседания. Дни преди сесията членовете на комисиите предстои да обсъдят поредица от предложения, касаещи приемане на нови и промени в действащи  общински наредби. Две от комисиите ще обсъждат и отчетите за третото тримесечие на годината на общински дружества. /Проектите за дневен ред на всяка комисия са публикувани в раздел „Календар на събитията“ на Общински съвет – Плевен./

На 21 ноември (понеделник) заседанието на ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов заседава от 14,00 ч. в стая 70 на Община Плевен. Комисията ще разгледа 11 точки. Сред основните са предложенията за приемане на нови и промени в действащи общински наредби. Промените касаят Наредба №7, Наредба №15, Наредба №3, Наредба №6 и №23. Ще бъдат обсъдени предложенията за приемане и на две нови наредби – Наредба за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Плевен и Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Плевен. Част от дневния ред е и предложение за определяне срок на валидност на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници на територията на общината.

От 15,30 часа ще заседава ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев, с дневен ред от 12 предложения. Комисията също ще разгледа предложенията за промени в общинските наредби, както и проекти за подробни  устройствени планове.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 9 точки. Част от дневния ред са предложения за промени в общински нормативни актове, предложение за прекратяване на наемен договор между Община Плевен и Спортен клуб по борба „Изобор” и ново предоставяне на спортна зала за съвместно ползване от Спортен клуб по борба „Изобор” и спортен клуб по борба „Камен Лозанов”, др.

В заседателната зала от 17 часа ще заседава ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев. Дневният ред на комисията е от 5 точки. На предстоящото си заседание Комисията ще обсъди отчетите за третото тримесечие на годината на общинските дружества “Паркстрой” ЕООД, “Тибор” ЕАД, “Инжстрой” ЕООД, ”МЦРСМ” ЕООД, ”ДКЦ ІІІ –   Плевен” ЕООД, “ДКЦ ІІ  Плевен” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД и “Дентален център 1 Плевен” ЕООД.

 

Прочетете също:

Днес е Международният ден на апитерапията

На 30 март отбелязваме Международния ден на апитерапията. Така се нарича лечението чрез пчелни продукти. ...