Акценти
Начало / Общество / Днес Общински съвет – Плевен прие Наредбата за поддържане на междублоковите пространства

Днес Общински съвет – Плевен прие Наредбата за поддържане на междублоковите пространства

Днес Общинският съвет прие Наредбата №24, която включва определянето, предоставянето, поддържането и използването на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост за всички граждани на град Плевен.

Припомняме ви, че причините поради, които е внесена и приета днес Наредбата са, че в досегашните действащите разпоредби за опазване на околната среда в Община Плевен липсват необходимите предпоставки за изпълнение на регламентираните задължения на собствениците и ползвателите в сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване.

Целта на проекта е изпълнението на законовите задължения на гражданите спрямо реда и контрола по поддържането и използването на прилежащата площ от етажната собственост. Както и чрез реализирането му да се  подобрят условията за опазване и поддържане на околната среда, чрез активното участие на гражданите.

За всички нарушителите и тези, които не спазват поставените условия се ще бъдат съставени актове исанкции. Така например собственик или обитател в сграда с режим на етажна собственост, който наруши правилата установени с тази наредба, според предложението, ще се наказва с глоба от 50 до 150 лв., когато е физическо лице, или имуществена санкция от 200 до 500 лв., когато е юридическо лице. При повторно нарушение наказанието е глоба от 100 до 300 лв., когато е физическо лице, или имуществена санкция от 300 до 600 лв., когато е юридическо лице.

Проектът за Наредбата бе внесен от кмета на Община Плевен Георг Спартански.

Прочетете също:

Безплатни представления на „Разпитът” в град Левски  с Веселин Плачков и Христо Мутафчиев

По повод Деня на независимостта и 180 години от рождението на Васил Левски на 24 ...