Начало / Общество / Днес е Европейският ден за борба с трафика на хора

Днес е Европейският ден за борба с трафика на хора

На днешната дата – 18 октомври, отбелязваме Европейския ден за борба с трафика на хора. Тази година особено внимание се обръща на миграционните процеси в Европа и бежанските вълни, които допълнително създават предпоставка за трафик на хора.

В изявление по повод 9-ото му честване на 16 октомври в Страсбург Експертната група за борба с трафика на хора към Съвета на Европа (ГРЕТА) отправи важното послание, че е необходимо правителствата да предприемат действия за предотвратяване и борба срещу трафика на деца по миграционните пътища. ГРЕТА подчерта, че има спешна необходимост да се обърне специално внимание на непридружените деца бежанци, при които рискът да станат жертви на трафик е изключително висок, тъй като те са най-уязвимата група сред пристигащите мигранти и бежанци в Европа.

Неадекватността по отношение на мерките за закрила на детето, липсата на координация на национално равнище, както и между отделните страни увеличава риска за непридружени деца да бъдат въвлечени в трафик на хора. В повечето страни има малко или няма информация за идентификация на жертви на трафик сред непридружените деца бежанци.

Прочетете също:

Определиха състава на подвижните избирателни секции в община Плевен

Подвижните избирателни секции в община Плевен ще са три – по  една за Плевен и ...