Начало / Общество / Десетте комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за първите си заседания в новия мандат

Десетте комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за първите си заседания в новия мандат

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират тази седмица за първите си заседания в мандат 2019 – 2023 г. Решението за числения и персонален състав на комисиите и техните ръководства бяха определени от съветниците през декември 2019 г., след приемане на Правилника за организацията и дейността на местния парламент, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.

10-те комисии на ОбС – Плевен, този месец ще заседават в дните 20 – 24 януари /понеделник – петък/ съгласно определен нов регламент за организация на тяхната работа. Сред предложенията и преписките за обсъждане са: Програма за управление и разпореждане с имоти  – общинска собственост в Община Плевен; текуща информация за баланс и предварителен отчет за приходите и разходите на общинските фирми към 30.09. 2019 г.; предложение  за партньорство с Община Зарка /Йордания/; предложение за партньорство от ВВВУ ”Г. Бенковски”; писмо от читалищата в община Плевен за изменение на Наредба №17; уведомление от управителя на „Аквазард” ЕООД Александър Ванков относно ползване на общински плувен басейн; др.

20 ЯНУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

В първия ден на седмицата заседават ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов и ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Емануил Аргилашки. Стопанската комисия се събира от 16,00 часа в Заседателната зала на Община Плевен по дневен ред от 5 точки, комисията по бюджет – от 17,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 23 предложения и преписки.

21 ЯНУАРИ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават три от комисиите – ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател Йордан Георгиев, ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Илиян Йончев и ПК по „Култура, вероизповедания и международна дейност“ с председател Петя Василева.

Здравната комисия се събира от 16,00 часа в Заседателната зала по дневен ред от 8 точки. Комисията по законност заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 12 точки. Комисията по култура, вероизповедания и международна дейност ще обсъжда 6 точки от 17,30 ч. /заседанието е в стая 36/.

22 ЯНУАРИ /СРЯДА/

В сряда заседават ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател инж.Йордан Василев и ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов.

Комисията по устройство е насрочила заседанието си от 16,00 ч. по дневен ред от 19 точки, а ПК по образование – от 17,30 ч. по 5 точки. И двете заседания са в Заседателната зала на Община Плевен.

23 ЯНУАРИ /ЧЕТВЪРТЪК/

За четвъртък заседания са насрочили ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ и ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“.  Спортната комисия се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала с дневен ред от 9 точки. ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ заседава от 17,30 ч. в Заседателната зала по 21 предложения и преписки.

24 ЯНУАРИ /ПЕТЪК/

Седмицата ще завърши със заседание на ПК по „Обществен ред н сигурност“. Комисията заседава в петък от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от  3 предложения.

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация заседанията на постоянните комисии са открити и на тях могат да присъстват граждани и представители на медиите при условията и реда, определени от ръководството на съответната комисия. С решение на комисията отделни заседания могат да бъдат закрити, се посочва в Правилника за работа на местния парламент за мандат 2019 – 2023 г. В него е записано още, че присъстващите на заседанията граждани и представители на средствата за информация, са длъжни да спазват реда в Заседателната зала и указанията на председателя на комисията. Те могат да изразяват мнения и становища по отделни въпроси само след решение на комисията за изслушване. 

Всички предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на комисиите, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец януари 2020 https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yanuari-2020-g

 

Прочетете също:

Община Плевен проверява сигнал за неприятна миризма в жк „Сторгозия“

Служителите на отдел „Екология“ при Община Плевен извършват проверка по сигнал за неприятна миризма, подаден ...