Начало / Икономика / Демографският срив основен проблем за икономическото развитие в област Плевен

Демографският срив основен проблем за икономическото развитие в област Плевен

IMG_0294янчо андонов

За първи път демографският проблем беше поставен на челно място сред основните пречки пред икономическото развитие на област Плевен. Това сочат основните изводи от анализа на пазара на труда в областта, направен днес от председателя на КНСБ – Плевен Янчо Андонов по време на дискусионен форум по темата в Плевен.

Според данните, изнесени от Андонов, за последните 10 години населението в областта е намаляло с 50 000 души. Основно влияние за това има отрицателния естествен прираст – коефициент минус 9, също е отрицателен и коефициентът на механичен прираст – минус 2.5. Влияние, макар и по-малко, оказва миграцията към други области на страната и чужбина.

Отрицателният прираст и свързаното с това недостатъчно предлагане на квалифицирани кадри, възпира потенциалните инвеститори и допълнително задълбочава проблемите в образованието и икономиката.

Драстичното намаляване на населението води до намаляване броя на училищата в областта, като за последните 10 години те са намалени с 28%. За да бъде отчасти спрян този процес, се стига до изкуствено задържане на ученици в системата, което води пък до спад в качеството на образование. Изключително ниското ниво на чуждестранни инвестиции – едва 530 евро на 1 000 души при средно за страната 2 930 евро на 1 000, е съществен фактор за слабото икономическо развитие на областта. „Липсващата стабилност и предвидимост, явно влияят върху най-важния компонент от икономическия растеж – инвестициите. Ако за България преките чуждестранни инвестиции през 2014 г. изостават с 20% спрямо предходната година, то за област Плевен това изоставане достига до 4 пъти повече”, подчерта Андонов, като отбеляза, че ликвидирането изцяло на някои видове промишленост в региона се отразило изключително тежко върху икономиката.

Въпреки всичко бизнесът оцелява, наема работни лица по програми и мерки, подпомага образованието и спорта, настроен е положително към дуалното обчение, изтъкна Янчо Андонов. Добре развити в областта са земеделието, шивашката промишленост, машиностроителната и свързаните с нея производства, производството на стоки за бита, търговията, хотелиерството.

По отношение на безработицата област Плевен е с най-добри показатели в Северозападна България. Макар и слабо, нивото на безработица в областта намалява, отчете синдикалистът.

Прочетете също:

Майя Ананиева с престижната награда „Най-добър арт педагог в света“

Ръководителят на арт школа „Колорит” в Плевен – художничката Майя Ананиева, е удостоена с престижната ...