Акценти
Начало / Икономика / Декларации по интерен в НАП – Плевен са подали 1 800 фирми

Декларации по интерен в НАП – Плевен са подали 1 800 фирми

декларации нап

От началото на тазгодишната данъчна кампания 1 800 дружества са подали декларациите си по интернет, съобщават от офиса на НАП в Плевен. Очакванията са до 31 март, когато изтича срокът за подаване, броят на подписаните с електронен подпис годишни данъчни декларации по ЗКПО в плевенския офис да надмине 4500.

От НАП Плевен напомнят, че крайният срок важи и за фирмите, които не са извършвали дейност през 2013 г. Тези дружества, които не са работили през миналата година попълват отделен формуляр – образец 1010а. В него декларират, че за предишната година не са имали дейност и не са отчели приходи или разходи съгласно счетоводното законодателство. Към тази декларация не се прилага годишен отчет за дейността. Декларациите се подават в офисите на НАП по мястото на регистрация на фирмите, по пощата с обратна разписка или по интернет.

31 март е срокът, в който трябва  и  да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски. Фирмите, които подадат декларациите си по електронен път ползват 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Право на тази отстъпка фирмите имат, ако внесат  данъка  в същия срок.

И през тази година продължава съвместната инициатива на НАП с Националния статистически институт (НСИ) за подаване само на едно място на годишните отчети за дейността, които фирмите представят едновременно с декларациите си за облагане с корпоративни данъци. Възможностите са или по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП. Обменът на информация между двете институции става изцяло по служебен път.

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други варианти за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

Прочетете също:

Над 5 млрд. лв. неплатени в срок налози са постъпили в бюджета през миналата година

Рекорден ръст на платените през 2022 г. просрочени задължения, отчита Националната агенция за приходите. Над ...