Начало / Образование / Две нови специалности ще предлага  ПГХВТ „Луи Пастьор” от новата учебна година

Две нови специалности ще предлага  ПГХВТ „Луи Пастьор” от новата учебна година

Две нови специалности – „Заваряване” и „Стругарство”, са включени проекта за план-прием за учебната 2018/2019 г. на ПГХВТ „Луи Пастьор” – Плевен. Това съобщи директорът на гимназията – инж. Лилия Петкова, на провелата се днес среща на тема: „Съвместната работа на институциите за задържане на учениците в училищe и обсъждане на план-прием за 2018/2019 учебна година”. Домакин беше ПГ по хранително-вкусови технологии, а поводът за организирането й е патронният празник на училището. За следващата учебна година се педвижда прием след 7 клас още по три специалности – „Експлоатация и поддържане на хладилна и климатична техника в хранително-вкусовата промишленост”; „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки”; „Хранително-вкусова промишленост” – за ученици със СОП.

По време на срещата инж. Надежда Найденова подчерта дейностите, които се осъществяват в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, приет с Решение на МС № 373 / 05.07.2017 г. Основните дейности на училището със заинтересованите страни са: работа с родители, включване на учениците в занимания по интереси и в проектни дейности, активизиране на ученическото самоуправление, съвместни действия с кметовете за осигуряване на посещението на учениците в училище.

Съвместно с бизнес-партньорите беше подчертана по-тясната връзка и практическа реализация на завършилите, придобили професия и увеличаване на възможностите за учене на работното място.

Гости на работната среща бяха: Владислав Николов – депутат от 44 НС,  Мария Атанасова –  Отдел „Образование и култура” при Община Плевен, Цветанка Тончева – Старши експерт по професионално образование в РУО –Плевен, Чавдар Луканов – Председател на НЧ „Ракитин” – Плевен и председател на Училищното настоятелство, Антон Георгиев – общински съветник и член на Обществения съвет при Гимназията, Ивелина Аспарухова – Инспектор детска педагогическа стая на Второ РУ на МВР – Плевен, Слави Михайлов – Председател на Национално сдружение на сираците в България, Цветомир Йотов – Председател на Занаятчийска камара, Веселка Лилова – Директор на ОСО-Плевен, представители на бизнес-организации и родители.

Работната среща се проведе в новооткритата мултимедийна зала. Съобразно изучаваната специалност „Контрол на качеството и безопасност на храни и напитки” и участие в клуб по интереси „Българска национална кухня” по проект „Твоят час”, се откри кабинет по „Хранителни технологии” със съдействието на Община Плевен.

Снимки: ПГХВТ Плевен

Прочетете също:

Старши и младши посланици на ЕП от ДФСГ „Интелект” участваха в дискусия по проект „ФЛАГ“

ДФСГ „Интелект“ – Плевен, училище посланик на Европейския парламент, беше домакин на дискусия на тема ...