Начало / Общество / Две нови социални услуги включени в Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен за 2020-а година

Две нови социални услуги включени в Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен за 2020-а година

Създаване на Център за временно настаняване на бездомни лица с капацитет от 20 места, и Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания с капацитет 334 места е заложено новия План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2020 г., който е приет от Общински съвет – Плевен. Необходимите ресурси за обезпечаване на социалните услуги и дейности през 2020 г. в община Плевен са изчислени към момента общо на стойност 3 779 100 лв.  

През 2018 г. от услугите на Домашния социален патронаж се възползвали жители на няколко населени места в общината – това са Плевен, Славяново и селата Бохот, Коиловци и Пелишат. За територията на гр. Плевен потребителите на тази услуга средно на месец са били 388 души, в гр. Славяново – 36, в Бохот – 27, в Коиловци – 41  и в Пелишат – 20 възрастни и стари хора. Това се посочва в справката за извършваните през миналата година социални услуги, представена днес пред общинските съветници.

През годината на територията на община Плевен успешно са работили и дневните центрове, оказващи подкрепа на: деца, младежи, възрастни; с увреждания; лишени от родителска грижа; деца в риск от изоставяне; деца настанени в институции, при които има възможност за реинтеграция. Пакетът от социални услуги включва още: Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, Центрове за социална рехабилитация и интеграция, Центрове за настаняване от семеен тип, Кризисен център за жени и деца, преживели насилие, и др. Отчетът съдържа справка и за социалната услуга „Личен асистент“, от която през 2018-а в Плевен са се възползвали средно на месец 143 потребители.

Прочетете също:

Гледат мярката за неотклонение на заподозрените за убийството в Кнежа

Съдът в Плевен днес разглежда мерките за неотклонение на двамата обвиняеми от Бяла Слатина, заподозрени ...