Начало / Образование / Дадоха програмна акредитация на специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” на Факултет „Здравни грижи”

Дадоха програмна акредитация на специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” на Факултет „Здравни грижи”

Националната агенция за оценяване и акредитация даде програмна акредитация на специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” на Факултет „Здравни грижи” за период от 6 години. Това стана на заседание на Акредитационния съвет, а оценката на специалностите е близка до максималната, уточниха от пресслужбата на Медицински университет Плевен. За специалност „Медицинска сестра” е определен капацитет от 220 студенти, а за специалност „Акушерка” – 120 студенти.

Факултет „Здравни грижи” е най-младият в структурата на Медицински университет Плевен, той е разкрит с Решение на Народното събрание от 16 октомври 2008 год. В структурата на факултета влизат пет катедри – „Сестрински хирургични грижи”, „Сестрински терапевтични грижи”, „Акушерски грижи”, „Клинична лаборатория, имунология и алергология” и „Ортопедия и травматология”. Курсът на обучение е с продължителност 4 учебни години, включва изучаване на задължителни теоретични дисциплини, провеждане на учебна практика и преддипломен стаж в университетската болница, диагностично-клиничните центрове и детските заведения, водещ до  натрупване на необходимите теоретични знания и клиничен опит в акредитирани лечебни заведения. До момента факултетът е дипломирал над 300 абсолвенти, получили професионална квалификация „Медицинска сестра” и „Акушерка” и образователно-квалификационна степен „Бакалавър”. Завършилите намират успешна професионална реализация в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, центровете за спешна медицинска помощ и здравните и социални заведения в страната и Европейския съюз.

За учебната 2013/2014 година Медицински университет Плевен ще приеме 50 медицински сестри и 28 акушерки за обучение във Факултет „Здравни грижи”, които ще положат конкурсен изпит – тест по биология на 26 юли. Част от кандидатите ще бъдат приети само с оценка от държавен зрелостен изпит или с получената вече оценка от предварителния изпит, но за целта трябва до 30 юни да подадат в Ректората заявление за участие в класирането.

Прочетете също:

В Медицински университет – Плевен ще разкриват нов факултет

Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) изготви проект за разкриване на ново основно звено в структурата ...