Акценти
Начало / Образование / Готов е проект на решение за откриване на Факултет по фармация към МУ – Плевен

Готов е проект на решение за откриване на Факултет по фармация към МУ – Плевен

Проект на решение за предложение до Народното събрание за откриване на Факултет по фармация като основно структурно звено на Медицинския университет – Плевен е публикуван на страницата на Министерство на образованието. В него е записано, че Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 от Закона за висшето образование трябва да реши да открие Факултет по фармация като основно структурно звено на Медицинския университет – Плевен, с предмет на дейност подготовка на специалисти с висше образование по специалността от регулираните професии „Фармация“ от област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” и професионално направление 7.3. „Фармация”, на образователно-квалификационна степен „магистър”.

Предложението е направено от ръководството на висшето училище въз основа на положителна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) на Проект за откриване на Факултет по фармация в структурата на МУ – Плевен, съгласно протокол на Акредитационния съвет, за което председателят на агенцията е уведомил МОН със свое писмо. Университетът има положителна оценка и на Проекта за откриване на специалност от регулираните професии, пише още в доклада с мотивите към предложението.

Проектът предвижда във факултета да се провежда обучение по специалността от регулираните професии „Фармация” от област на висше образование „Здравеопазване и спорт” и професионално направление „Фармация”, на образователно-квалификационна степен „магистър”. Определеният от НАОА капацитет към Факултета по фармация е 300 студенти (по 60 студенти на година). За първите три учебни години висшето училище предвижда да бъдат приети до 90 студента (до 30 студента на година). Обучението ще се провежда съгласно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Фармация“ за образователно-квалификационна степен „магистър“.

Прочетете също:

От днес се въвежда временна организация на движението по ул. „Вит”

От днес,  17 май 2021 г., се въвежда режим на временна организация на движението по ...