Начало / Икономика / Годишни финансови отчети ще се подават и в НАП

Годишни финансови отчети ще се подават и в НАП

От началото на 2013 г. в 34 офиса на Националната агенция по приходите  в страната, освен в Агенцията по вписванията, ще могат да се подават годишните финансови отчети и други документи, изисквани от Закона за счетоводството, които предприятията са длъжни да публикуват до 30 юни в Търговския регистър. За това са се споразумели изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов и изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Юлиан Митев, съобщиха от приходната агенция. В Плевен годишните отчети ще се приемат в офиса на НАП на ул. „Дойран“ 43.

НАП ще  осигури в своите структури работни места за служители  на Агенцията по вписванията, които ще приемат документите. В НАП финансовите отчети ще се приемат до 30 март 2013 г. След тази дата документите ще се подават в Агенцията по вписванията – на място в структурите й в страната или по електронен път. От НАП очакват от улеснението да се възползват основно юридически лица, които подават годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци на хартиен носител в офисите на приходната агенция.

През 2013 г. ще продължи съвместната инициатива на НАП с Националния статистически институт (НСИ) за подаване само на едно място на годишните отчети за дейността, които фирмите подават едновременно с декларациите си за облагане с корпоративни данъци. Възможностите са или по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП.

Обменът на информация между двете институции става изцяло по служебен път. Тази услуга спестява по 9 млн. лв. годишно на дружествата.

Прочетете също:

Община Никопол изпълни успешно проект за енергийна ефективност на жилищни сгради

Община Никопол изпълни успешно проект № BG16RFOP001-2.003-0023 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Многофамилни ...