Начало / Култура / Годишната програма за читалищната дейност влиза за обсъждане в Общински съвет – Плевен

Годишната програма за читалищната дейност влиза за обсъждане в Общински съвет – Плевен

Читалищата на територията на община Плевен вече са 37

Годишната програма за развитие на читалищната дейност на територията на община Плевен през 2019 г. влиза за обсъждане в Общински съвет – Плевен. Предложението ще бъде разгледано в Постоянната комисия по „Образователна политика и читалищна дейност“ на местния парламент, като пълният текст на документа е публикуван в материалите за заседанието на комисията за м.април – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedaniya-na-postoyanni-komisii-za-mesets-april-2019-g

Програмата е изготвена в изпълнение на Закона за народните читалища на база на направени писмени предложения от самите читалища за дейността им през 2019 г. В нея са обособени няколко раздела, като: анализ на ресурсите; стратегически цели и приоритети; финансиране и календар на дейностите. В документа се посочва, че на територията на община Плевен функционират вече общо 37 читалища. Общата субсидирана численост за 2018 г. за тях е била 104 бройки, а за 2019 г. тя е 105 бройки, от които една е предоставена тази година на читалище „Съгласие – 1869″. Регионалният експертно – консултантски и информационен център „Читалища“ се запазва с 3 бройки.

През 2019 г. сумата за една субсидирана бройка е съответно 9 490 лв., като завишението спрямо предходната 2018-а е със 1 115 лв. Така общият размер на държавната субсидия за тази година е 996 450 лв. за 105 щатни бройки. В бюджета на Община Плевен за годината са предвидени и 15 000 лв. общинска субсидия.

В читалищата на територията на община Плевен членуват над 2 900 души. Съществуват около 60 постоянно действащи художествени колективи и над 30 временно действащи колективи с над 400 читалищни, общински, национални и международни изяви за година. Сформирани школи по изкуствата, клубове и кръжоци са съответно над 90 с над 1 300 участници в тях.

Прочетете също:

Прокуратурата в  Плевен ръководи разследване за убийство на жена от съпруга ѝ

Окръжна прокуратура – Плевен ръководи разследването по досъдебно производство за убийството на Д.М. на 42 ...