Начало / Здравеопазване / В РЗОК – Плевен са издадени над 970 уникални кодове за достъп

В РЗОК – Плевен са издадени над 970 уникални кодове за достъп

Кампанията на НЗОК „За отворени досиета“, която постави пациента в центъра на системата, все по-успешно се реализира на територията на РЗОК-Плевен. Първата стъпка в тази посока се прави чрез предоставянето на Уникален код за достъп (УКД) до медицинското досие на всеки гражданин, заявил желание и посетил РЗОК.

От старта на кампанията в края на месец август  до сега в РЗОК-Плевен над 880 граждани са получили своя УКД до електронното си медицинско досие. За периода от април 2013 г. до август т.г. общият брой, предоставени УКД е около 974.

Следваща стъпка за популяризиране на услугата, както и ползата от достъпа до личната медицинска информация за всеки гражданин, ръководството на РЗОК-Плевен предприема по отношение на служителите на държавните администрации на територията на областта. Създадена е възможност за презентация на услугата пред служителите на съответната администрация при заявено желание от тяхна страна, чрез посещение на служители на РЗОК. Изпратени са информационни писма до съответните ръководители на институции, както и специално изработени за целта информационни плакати. Подсигурена е възможност за организирано обслужване на служителите по предварително уточнен график.

Уникалният код за достъп е личен, поради което заявленията за неговото издаване се подават лично в РЗОК след представяне на документ за самоличност или чрез нотариално заверено пълномощно от упълномощеното лице. Издаването става незабавно и безплатно, получава се на хартиен носител в запечатан плик.

С УКД всеки гражданин има достъп до Персонализираната информационна система на НЗОК /на сайта на НЗОК/ и може да провери дали отразените в личното му досие дейности действително са извършени. Ако констатират разминаване в данните, гражданите могат да подадат сигнал до районната или до Националната здравноосигурителна каса. След старта на кампанията, в РЗОК-Плевен вече има постъпил и проверен от контролните органи сигнал, подаден от гражданин след справка с УКД .Призоваваме всички граждани да станат част от процеса на контрол върху изразходване на обществения ресурс, чрез проява на лична ангажираност  посредством своя Уникален код за достъп (УКД).

За infoPleven

Прочетете също:

Ирена Христова заема мястото на главен секретар на Областна администрация – Плевен

Клетва като държавен служител положи днес Ирена Христова, която ще е главен секретар на Областна ...