Начало / Общество / В Пордим удължиха срока за социалната услуга „Личен асистент”

В Пордим удължиха срока за социалната услуга „Личен асистент”

Кметът на Община Пордим Детелин Василев е подписал споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Пордим за продължение на предоставянето на социалната услуга „Личен асистент“, съобщават от общинската администрация в града. Срокът е удължен до 31 декември 2018г. Услугата се реализира на територията на цялата община и обхваща потребители от всичките осем населени места. Финансовите средства за обезпечаване на услугите се осигуряват от държавния бюджет.

Услугите се предоставят в домашна среда на лица с трайни увреждания, възрастни хора над 65 г. в неравностойно социално положение или в невъзможност за самообслужване, на които е извършена оценка по правилата на операция „Независим живот“ и в съответствие с Националната стратегия за дългосрочна грижа, Националната стратегия за социално включване 2020.

От 1 февруари 2018 г. са сключени трудови договори с 53 лични асистенти, които обслужват 80 потребители. Доставчик на услугата е Община Пордим. Предоставянето на услугата се осъществява според индивидуалния план на съответния потребител, като е съобразен със здравословното състояние и нуждите му. Посещенията на личните асистенти са всеки работен ден според нуждите и предпочитанията на потребителите.

Подкрепата от държавата за осъществяването на социалната услуга „Личен асистент“ е с цел да се гарантира грижата за лица с увреждания и самотно живеещи възрастни хора. До 31 януари 2018 г. услугите се предоставяха по проект „Подкрепа за независим живот на възрастни и лица с увреждания“.

Прочетете също:

От март билетчето за тролей в Плевен вече ще е 1.50  лв.

Билетът за пътуване в тролейбусния транспорт в Плевен се променя от 1.00 лв. на 1.50 ...