Начало / Общество / В понеделник обявяват класирането за управител на ДКЦ ІІІ – Плевен

В понеделник обявяват класирането за управител на ДКЦ ІІІ – Плевен

Необичайно малко точки има в предварителния дневен ред на предстоящото заседание на Общинския съвет в Плевен – едва 13. В същото време е променен и обичайният ден на провеждане – вместо в последния четвъртък на месеца, заседанието ще се проведе в понеделник, 25 септември.

Първите две точки от дневния ред са свързани с преразглеждане на решения, приети през месец август и върнати за ново обсъждане от съветниците. Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – Плевен следва да преразгледа върнатия за ново обсъждане акт в едномесечен срок.  Срокът, в който двете решения трябва да бъдат разгледани отново, изтича на 25 септември. В тази връзка Председателският съвет е решил редовното заседание да бъде изтеглено по-рано и на него да бъдат разгледани и двете върнати решения, обясниха от пресцентъра на ОбС-Плевен.

След което в дневния ред е заложено разглеждане на предложение за изменение на Наредба №13 на Общински съвет – Плевен за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на Община Плевен.

Като пета точка съветниците ще гласуват класирането за управител на ДКЦ ІІІ – Плевен, предложено от Комисията за провеждане на конкурса. Кандидатите, които участваха в конкурса бяха двама – д-р Николай Хинков и д-р Снежина Тодорова.

В предварителния дневен ред е включено предложение за утвърждаване и дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2017/2018 година.

Няколко от точките касаят различни дейности с общински имоти, както и отпускане на еднократна парична помощ и опрощаване на публични държавни вземания.

Обичайно заседанието на Общинския съвет ще се проведе в зала „Гена Димитрова” от 9 часа.

Прочетете също:

Деца от Балетната школа на „Съгласие” участваха в благотворителен  концерт в София

Малките грации от Балетната школа на читалище „Съгласие” в Плевен показаха, че са не само ...