Начало / Икономика / В Плевенско осигуреността с жилища над средната за страната

В Плевенско осигуреността с жилища над средната за страната

Броят на жилищата в област Плевен в края на 2016 г. е 146 420, показват данни на Националния статистически институт. Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в област Плевен е 590 и това е по-високо от средното за страната, което е 555. Спрямо предходната година броят на жилищата в област Плевен се увеличава с 45 или 0.03%

По-големият процент жилища – 60.2%, се намира в градовете. Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи, съответно 29.2% и 35.2%, следвани от жилищата с четири стаи – 18.4%. Най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 4.0%. Едностайните жилища са 7.0% от всички жилища в областта.

В градовете най-висок е относителният дял на двустайните жилища – 37.4%, а в селата на тристайните жилища – 39.2%.

Населеността на жилищата, която се определя от средния брой лица, живеещи в едно жилище, е 1.7 лица през 2015 г. и 2016 година. В градовете живеят средно 1.9 лица в едно жилище, а в селата – 1.5 лица.

Общата полезна площ на жилищата е 10 816 хил. кв. м или с 0.06% повече в сравнение с 2015 година. Средната полезна площ на едно жилище в е 73.8 кв. м, като в градовете тя е 73.9 кв. м, а в селата – 73.8 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Плевен е 32.1 кв. м при средна за страната – 30.8 кв. метра.

За Антоанета Костова

Прочетете също:

Детски празник-концерт организират от читалище „Тракия“ и „Подай ръка на животно в беда”

Тази вечер от 17.30 часа в Градската градина пред Центъра за работа с деца ще ...