Начало / Общество / В Плевенско обявиха сезона за опасност от горски пожари

В Плевенско обявиха сезона за опасност от горски пожари

Плевенска област е една от първите в страната, в които е обявен пожароопасен сезон в горите. Другите общини са Русе, Смолян, Ловеч, Разград, Силистра, Габрово, Велико Търново, Благоевград, Добрич, Кюстендил и Варна.

Според разпоредбите, обявяването на пожароопасния сезон в горските територии става по предложение на директора на съответната Регионална дирекция по горите и със заповед на областния управител, който определя времетраенето му. За отделните области периодът е различен поради спецификата на съответния район, но се обхващат месеците март – октомври.
В рамките на периода са предвидени забранителни и организационни мерки и дейности, които да предотвратят възникването на пожари. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м. от границите на горските територии. Изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за целта места. Физическите лица, преминаващи или пребиваващи в горите, е задължително да спазват правилата за пожарна безопасност в тях. Особено внимание трябва да се обърне на контрола по почистването на тревните площи покрай железопътни линии и пътища, линейни съоръжения, земеделски земи, вилни зони, туристически хижи и др.
Ръководителите на сдружения на ловците и риболовците трябва да инструктират своите членове относно правилата за пожарна безопасност, преди всяко пребиваване в гората. Кметовете по места също е необходимо да организират денонощна телефонна връзка със структурите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР при възникване на горски пожари.
По данни на Изпълнителната агенция по горите от началото на годината общата опожарена горска площ на територията на страната е 16 615 дка. Броят на пожарите е 212, а основната причина за възникването им е човешка небрежност.

Прочетете също:

Има достатъчно средства за изплащането на пенсиите в пощенските станции

Главният изпълнителен директор на „Български пощи“ Богдан Теофанидис категорично заявява, че има достатъчно средства за ...