Акценти
Начало / Общество / В Плевенско започна записването за курсове по начална военна подготовка

В Плевенско започна записването за курсове по начална военна подготовка

военни разузнаване

Министерството на отбраната организирани курсове за начална и/или специална военна подготовка. Всеки български гражданин без военна подготовка, желаещ да получи начална и/или специална военна подготовка, може да премине курса. Обучението се провеждат в специализирани учебни центрове, а повече информация за тях може да се получи във Военно окръжие – Плевен, Областен военен отдел – Плевен и офисите за военен отчет в общините на областта.

Продължителност на курсовете за начална военна подготовка е до 90 учебни часа, а за специална военна подготовка – не по-малко от 90 учебни часа. В курсовете за специална военна подготовка се включват само български граждани, успешно преминали курс по начална военна подготовка. Изключение се прави само за тези, служили военна служба в различните родове въоръжени сили на Република България.

Курсовете за специална военна подготовка се провеждат под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове.

Всеки български гражданин, желаещ да се обучава в курсове за начална и/или специална военна подготовка, трябва да подаде заявление в съответната териториална структура на Централното военно окръжие.  Необходимо е да бъдат приложени следните документи: автобиография; копие от диплома за завършено образование; лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус/етапна епикриза/; експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинска академия; експертно решение за психологична пригодност, издадено в Центъра по психично здраве и превенция – ВМА /прилага се служебно/; свидетелство за съдимост; декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.4-7 /т.7 при условие, че е служил/ от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; удостоверение от регионалния център за психично здраве /психодиспансер/.

Обучението в курсове за начална и/или специална военна подготовка ще осигури на български граждани придобиване на знания и практически умения по военна подготовка за определена военна специалност, а така също и за действия, свързани с отбраната на страната, със защитата на населението при кризи в мирно време и не на последно място лична сигурност.

Прочетете също:

Прокуратурата започна разследване на пожара в Медицинския университет в Плевен

В Районна прокуратура град Плевен е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 330, ал.1 ...

Един коментар

  1. Гергана Георгиева

    Защо не се приемат жени??