Акценти
Начало / Икономика / В Инспекцията по труда приемат годишните декларации за условия на труд

В Инспекцията по труда приемат годишните декларации за условия на труд

До 30 април е срокът за подаване на годишните декларации и уведомления за 2011 година  за състоянието на условията на труд във фирмите.

Декларация подават всички фирми, които нямат подадена и успешно приета декларация (уведомление) за 2010 г. или имат подадена декларация (уведомление) за 2010 г., но през 2011 г. са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Само уведомление подават задължените по смисъла на закона лица, които  имат подадена декларация или уведомление за 2010 г. и през 2011 г. не са настъпили промени в обстоятелствата, подлежащи на деклариране.

Декларацията и уведомлението се подават в Инспекцията по труда по седалище и адрес на управление на предприятието.

На сайта на Главна инспекция по труда са публикувани инструкция за попълване, технически указания за подаването, посочени са електронен адрес и телефон за контакти, дадени са отговори на най – често задаваните въпроси, възникващи при попълването и подаването на декларацията.

Подлежащи на деклариране са промени свързани с наименованието, седалището и адреса на управление на юридическите и физическите лица; основната и спомагателната дейност на предприятието, поделенията, големината на предприятието; работните места, свързани с работа на открито, под земята, във въздуха, на и под земята; опасностите, създаващи риск за здравето и безопасността; необходимостта от използването на лични предпазни средства; работните места с видеодисплеи.

Нова декларация може да бъде подадена и при промяна на кое да е друго от декларираните обстоятелства, свързана с подобряване или изменение на условията на труд в предприятието, уточняват от Инспекцията по труда.

Прочетете също:

С дронове ще бъдат решавани специфични задачи в селското и горското стопанство

Проекти, свързани с използването на дронове за по-добро решаване на различни специфични задачи в областта ...