Начало / Здравеопазване / В Гулянци ще следят от разстояние здравословното състояние на хора с увреждания

В Гулянци ще следят от разстояние здравословното състояние на хора с увреждания

Система за предоставяне на иновативни здравни и социални услуги ще бъде въведена в община Гулянци, която започва работа по проект „Алтернатива за независим и спокоен живот . Системата предвижда осигуряване на индивидуални устройства за потребителите услугата, които ще следят жизнените им показатели – кръвно, пулс, кръвна захар и т.н. Информацията от всяко индивидуално устройство ще се подава автоматично към компютърна конфигурация и ще се следи от специалисти. При други потребители ще бъдат монтирани устройства за директна връзка.
За тази цел по проекта ще бъде създадено Звено за почасово предоставяне на услуги за социално включване на целевата група, работещо с квалифициран персонал и високи стандарти. В момента текат ремонтните дейности на помещенията, които ще се ползват от звеното и се изготвя методология за работа.
Реалното предоставяне на здравните и социални услуги по проекта ще стартира от месец юни, след като се направи подбор на персонал и потребители. В звеното ще работят специалисти – психолог, рехабилитатор и мед. лице, освен това ще има назначени лични и социални асистенти. Дейностите ще бъдат и технически обезпечени със съвременна техника и апаратура. Ще бъде закупен специализиран автомобил за транспорт на трудно подвижни хора с увреждания, оборудван с хидравлична платформа.
Проектът на община Гулянци „Алтернатива за независим и спокоен живот” е на стойност 499 728 лева и е насочен към хора с увреждания и техните семейства, хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване живеещи на територията на община Гулянци, които са в повишен риск от социална изключеност.

Прочетете също:

Отдават под наем части от общински имоти в детски и учебни заведения в Плевен

Да се проведе публично оповестен конкурс и търг за отдаване под наем на части от ...