Акценти
Начало / Здравеопазване / В границата на средното е заболяемостта от грип в Плевен

В границата на средното е заболяемостта от грип в Плевен

През последната седмица заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания в Плевен продължава да намалява и е малко над 118 на 10 000. Предходната седмица е била 153.33 на 10 000, показват данните на Регионалната здравна инспекция. От там отчитат, че нивото на заболяемост от грип е в границите на средното.

Общо за периода 26 февруари – 4 март в отдел „Противоепидемичен контрол“ на РЗИ – Плевен са регистрирани общо 35 заболявания, срещу 44 за предходния  период. Най-голям е броят на рагистрираните болни от варицела – 22. От групата на капковите инфекции са съобщени още 7 случая на скарлатина и 7 – на туберкулоза. Регистрираните случаи на чревни инфекции са само три.

 

Прочетете също:

Приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок за прием на проекти по процедура bg06rdnp001-19.278 – МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

На 04.11.2019 г. приключи оценката на постъпилите проектни предложения в рамките на първи краен срок ...