Начало / Общество / Възрастни и хора с увреждания от Никополско ще получават помощ по проект

Възрастни и хора с увреждания от Никополско ще получават помощ по проект

Началото на нов проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” беше обявено в Община Никопол. Проектът е „Звено за социални услуги към домашен социален патронаж” Никопол, той е на обща стойност 220 054,72 лв. Продължителността е 17 месеца, а в дейностите са включени всичките четиринадесет населени места от общината.

Кметът на Община Никопол Емил Бебенов представи приоритетите в социалната политика на местната власт и ролята на проекта за задоволяване потребностите на най-уязвимите групи от населението от социални услуги. Той подчерта, че благодарение усилията на екипа за управление на проекта, предоставянето на социалните услуги ще започне с един месец по-рано от предварително заложения график. С проект „Звено за социални услуги към Домашен социален патронаж” Никопол ще се предоставят почасови услуги в домашна среда, свързани с лична помощ, социална подкрепа и помощ при комунално-битови дейности на възрастни хора и лица с увреждания. Услугите ще започнат да се изпълняват от 1 май 2013 г. и ще се предоставят в продължение на 12 месеца.

Социалният ефект на проекта се измерва и с осигуряването на нови работни места в сектора на социалната икономика и намаляване ръста на безработицата в общината, уточняват от дирекция „Връзки с обществеността” на местната администрация. За работа в Звеното за услуги в домашна среда ще бъдат наети 37 безработни лица в трудоспособна възраст за 12 месеца, като ще бъдат разкрити следните длъжности: 2 сътрудника социални дейности, 5 социални асистенти, 15 домашни санитари и 15 домашни помощници. Те ще обслужват 73 възрастни хора и лица с увреждания.

Пакетът от документите за кандидатстване по проекта от потенциални потребители на предоставяните услуги и от безработни за работа в Звеното за социални услуги могат вече да бъдат получени в Центъра за административни услуги и информация на гражданите в Община Никопол.

Прочетете също:

Временни ограничения на движението в центъра на Плевен заради предстоящия в неделя балотаж

Във връзка с нормалното провеждане на балотажа за избор на президент и вицепрезидент  на  Република ...