Акценти
Начало / Общество / Възможност за повишаване на ефективността на съдебната система чрез евросредства

Възможност за повишаване на ефективността на съдебната система чрез евросредства

Представители на Окръжен съд Плевен, Военния съд, Административния съд, както и на Районния съд в Червен бряг участваха в информационна среща, организирана по Оперативна програма”Административен капацитет” за новата открита процедура по подприоритет „Прозрачна и ефективна съдебна система”. Новата схема е за 3 млн.лева. Средствата се отпускат за подобряване организацията на работа и повишаване ефективността в съдебната система.

Инициатор на срещата беше Областният информационен център в Плевен. Срещата бе открита от управителя на ОИЦ – Плевен Йонка Янакиева, която призова присъстващите да бъдат активни и да подготвят проектни предложения. Иваничка Мусова – експерт „Комуникация и информация” в ОИЦ – Плевен  разясни, че минималната стойност на проектите е 50 000 лв., а максимална стойност няма. От страна на съдилищата не се изисква съфинансиране, а срокът за реализация на проект е година и половина. Едно съдилище може да участва само с един проект. Проектни документи се приемат до 17 май 2012 г.

Експертите от ОИЦ представиха подробно възможностите, които предлага оперативната програма и по-конкретно подприоритет „Прозрачна и ефективна съдебна система. Те поясниха, че отпуснатите пари  могат да се изразходват за проучване на съдебните практики по различните видове дела;предлагане на мерки за промени в законите;превенция на корупцията чрез създаване на вътрешни правила, включително работа и комуникация с гражданите и бизнеса;оценка на риска от корупционни практики.

Предвидено е финансиране също за разработване и обновяване на интернет страниците на съдилищата чрез поддържане на версия на английски език и адаптиране за хора с увредено зрение.

Екипът на ОИЦ – Плевен за пореден път срещна потенциални бенефициенти с конкретна възможност. В последвалата дискусия стана ясно, че нито едно съдилище в региона до сега не е било бенефициент по ОПАК, че има възможност да се реализират реални партньорства, както и това, че в бъдеще съдилищата ще разчитат много на информационните услуги на ОИЦ – Плевен.

Срещата премина под мотото „Eфективна съдебна система   =  повишено доверие на гражданите и бизнеса”.

Междувременно, екипът на ОИЦ – Плевен започва подготовка на следващия цикъл от информационни срещи през месец май, на които ще бъдат представени актуални процедури по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Прочетете също:

В деня на Празника на Плевен Общинският съвет ще проведе тържествено заседание

Тържествено заседание на Общински съвет – Плевен по повод връчване на звания „Почетен гражданин на ...