Акценти
Начало / Здравеопазване / Възможността Плевен да бъде европейски здравен център на Балканите обсъждат днес

Възможността Плевен да бъде европейски здравен център на Балканите обсъждат днес

Възможностите Плевен да бъде европейски здравен център на Балканите обсъждат днес на кръгла маса представители на академичната общност, водещи национални и местни институции и организации и лечебни заведения. Форумът е част от инициатива на 8 плевенски организации, а на него в хотел „Ростов“ присъстваха зам.-областният управител на Плевен Красимир Иванов, кметът на Плевен проф. д-р Димитър Стойков, председателят на УС на Българския лекарски съюз доц. Венцислав Грозев, ректорът на Медицинския университет проф. Славчо Томов, директорът на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ доц. Цветан Луканов, директорът на Регионалната здравна инспекция в Плевен д-р Атанас Гарев и др.
Срещата е под надслов „Плевен – европейски здравен център на Балканите”, а участниците в нея настояват да се актуализира Общинският план за развитие на Община Плевен 2014- 2020 и Стратегията за развитие на област Плевен 2014-2020 чрез допълването им с концепция за оползотворяване на ресурсите и потенциала в сферата на здравеопазването, посредством създаване на здравен клъстер. Гражданските организации искат да се създаде и общинска нормативна уредба и регламентирани процедури за привличане на инвестиции, както и в съответствие със Закона за насърчаване на инвестициите да се разработи и приеме от Общински съвет – Плевен Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение. Друго предложение е в Плевен да се изгради индустриален парк – върху определени терени да се изгради подходяща инфраструктура за привличане на инвеститори в иновативни и високотехнологични медицински, фармацевтични и съпътстващи производства.
Организаторите на кръглата маса считат, че Плевен и областта се нуждаят от качествена нова, съвременна концепция за интелигентен растеж, която се базира на академичната общност, натрупаните материални и кадрови ресурси в здравеопазването. Именно затова е изготвен аналитичен доклад, изследващ възможностите и перспективите за създаване и развитие на здравен клъстер в Плевен. За целта ще бъде проведена информационна кампания за популяризиране на идеята и привличане на участници в потенциалния здравен клъстер – държавните и частни местни заведения за болнична и извънболнична помощ, академичните, научно-изследователските и образователните звена и общности в сферата на здравеопазването, икономическите субекти, осигуряващи производствени или търговски дейности, свързани с функционирането на здравния сектор и национални, регионални и местни институции, планиращи и реализиращи политиката в областта на здравеопазването.
Сред ползите от формирането на подобен клъстер са иновативни технологични решения за овладяване на сложни медицински проблеми, привличане на инвестиции за изграждане на предприятия произвеждащи необходими и високотехнологични продукти и услуги в областта на здравеопазването с висока добавена стойност, разкриване на нови работни места във високотехнологични дейности и производства и постигане на по-високо качество на работната сила и повишаване на заетостта в региона, смятат от организациите.

Следваща Предишна
кръгла маса Плевен
проф. Димитър Стойков
проф. Славчо Томов
Следваща Предишна

Прочетете също:

Съветниците приеха годишните отчети и баланси за 2021 година на общинските фирми

Общинският съвет на Плевен прие годишните отчети и баланси за 2021 г. на търговските дружества ...

Един коментар

  1. Стига глупоси бе тате…