Начало / Здравеопазване / Втора роботизирана система ще заработи в Медицинския през ноември

Втора роботизирана система ще заработи в Медицинския през ноември

Част от проектния екип - проф. Г. Горчев, проф. Сл. Томов,доц. Н. Колев и д-р Л. Танчев /от ляво-надясно/

Медицинският университет в Плевен е подписал договор с Министерството на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, с която ще бъде закупено високотехнологично оборудване за роботизирана хирургия. Помощта е в размер на малко над 3 млн. 300 хил. лв. Това съобщи днес на пресконференция ректорът на висшето училище проф. Славчо Томов. С реализирането на този проект висшето училище стъпва на качествено ново, технологично ниво на развитие, което, разбира се, не би било възможно без добре подготвените специалисти, подчерта проф. Томов.

Проектът ще бъде реализиран на три етапа в  рамките на една година, като високотехнологичното оборудване очакваме да бъде доставено през месец ноември, обясни проф. Григор Горчев, който е ръководител на проекта. Вече е сформиран и проектният екип, в който са включени още трима сертифицирани хирурзи за работа с роботозираната система – проф. Славчо Томов, доц. Николай Колев и д-р Лъчезар Танчев.

Проф. Горчев изтъкна, че закупуването и въвеждането на последно поколение система за роботизирана хирургия с тренировъчен симулатор за виртуално обучение  ще помогне Медицинският университет да се утвърди като център на технологичната медицина. Така Плевен става единственият център в Югоизточна Европа, който ще разполага с два хирургични робота. Другият, най-близък до нашата страна, е в Милано, посочи професорът.

Въвеждането на второта роботизирана система ще позволи да се разгърне научноизследователският потенциал на плевенското висше училище в нови области, като разработване на нови оперативни техники в гинекологията, урологията и общата хирургия. Двете роботизирани системи ще позволят сериозен напредък на клиничната практика на асистираната с робот гинекологична и урологична хирургия и въвеждане на асистирана с робот коремна хирургия. Такъв значителен напредък очакваме още през следващите две години, подчерта проф. Горчев.

Друга амбициозна цел, която ще бъде реализирана с проекта, е оптимизиране на обучението на нови екипи за работа с роботизирана система и провеждането на редовни специализирани курсове по роботизирана хирургия, за което дава възможност симулаторът за виртуално обучение, изтъкна проф. Славчо Томов. Ще бъдат обучавани специалисти не само от България, а и от Югоизточна Европа.

Прочетете също:

От днес излиза от употреба хартиената рецептурна книжка

От днес, 1 юли 2021 г., стартира електронната рецептурна книжка /ЕРК/ и излиза от употреба ...