Начало / Крими / ВТАС върна делото „Зелов” на Прокуратурата

ВТАС върна делото „Зелов” на Прокуратурата

Със свое решение тричленен състав на Апелативен съд Велико Търново отмени изцяло присъда, постановена от Окръжен съд Плевен по делото срещу бившия зам.-кмет на Община Плевен Алексей Зелов, информират  от ВТАС.

 Със своята присъда от 17.02.2015 г., Окръжен съд Плевен е признал подсъдимия Алексей Зелов (р. 1972 г. в гр. Кесова, Руска Федерация, руски гражданин със статут на постоянно пребиваващ в страната) за невинен в това, че за периода от началото на месец април 2014г. до 22.04.2014г. в гр.Плевен, в качеството му на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – заместник кмет на Община Плевен, с ресор «Финанси», е поискал дар, който не му се следва – 10% от общата сума по фактури, по една от която е било извършено частично плащане в размер на 8202.64 лева, издадени от търговско дружество “Пауер Инженеринг” ООД, въз основа на която е щял да бъде извършен паричен превод в размер на 40000 лева, към търговско дружество “Пауер Инженеринг” ООД и на 22.04.2014г. е получил /приел/ дар, който не му се следва – парична сума в размер на 4000 лева от управителя и представител на търговско дружество “Пауер Инженеринг” ООД С.Х.Р., която получил лично в кабинета си, находящ се в гр.Плевен, загдето е извършил действие по служба – осигурил своевременно и по-бързо подписване и изплащане на платнежните нареждания от съответните длъжностни лица от Община Плевен, по фактури на обща стойност 40 000 лева,  издадени от търговско дружество “Пауер Инженеринг” ООД, въз основа на което е бил осъществен паричен превод в размер на 40 000 лева към търговско дружество “Пауер Инженеринг” ООД,  с правно основание договор за възлагане на обществена поръчка с предмет «Поддръжка и ремонт на обществено осветление на територията на Община Плевен» със страни Община гр. Плевен и търговско дружество «“Пауер Инженеринг” ООД, от 18.01.2011г.

На основание чл.304 от НПК първоинстанционният съд го е оправдал по повдигнатото му обвинение по чл.302, т.1,вр. с чл.301, пр.1,пр.2 от НК.

Срещу присъдата е бил подаден протест от Софийска градска прокуратура (досъдебното производство е наблюдавано от СГП, а не от ОП-Плевен), поради което в Апелативен съд Велико Търново е било образувано ВНОХД 107/2015 г. На 28.09.2015 г. ВТАС е постановил присъда, с която отменя оправдателната присъда на Окръжен съд Плевен, вместо което признава подсъдимия Алексей Зелов за виновен по повдигнатото му обвинение по чл. 302 т. 1 вр. чл. 301 ал. 1 пр. 1 и 2 и му налага наказание от 3 години 6 месеца лишаване от свобода, които да изтърпи при общ режим, както и да заплати 8000 лева глоба в полза на държавата. Със същата присъда Алексей Зелов е лишен и от право да заема ръководни длъжности в администрацията на държавни и общински учреждения за срок от 4 години.

Срещу решението на ВТАС са били подадени касационна жалба от подсъдимия и касационен протест от Апелативна прокуратура. По тях във Върховния касационен съд е образувано КНД 1626/2015 г, като на 7 юни 2016 г с решение на ВКС по него, присъдата на ВТАС е отменена, а делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Апелативен съд Велико Търново.

При извършената въззивна проверка при повторното разглеждане на делото във ВТАС в пределите, очертани в разпоредбата на чл. 314 от НПК, съставът е констатирал, че на досъдебното производство е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване на процесуалните права на обвиняемия. Въззивният съд счита, че обвинителният акт, въз основа на който е образувано НОХД 928/2014 г. по описа на Окръжен съд Плевен, не отговаря на изискванията на чл. 246 от НПК, тъй като в него има редица непълноти и противоречия, следствие на които повдигнатото обвинение срещу Зелов за престъпление по чл. 302 т. 1, вр. чл. 301 пр. 1 и пр. 2 от НК е неясно и не може да се разбере в какво точно е обвинен подсъдимия.  Така е било нарушено неговото право по чл. 55 ал. 1 от НПК да научи за какво престъпление е обвинен и правото му на защита по чл. 15 ал. 1 от НПК, тъй като констатираната неяснота на обвинението обективно ограничава в значителна степен възможността на подсъдимия и защитниците му да организират пълноценна защита срещу обвинението.

Според състава на ВТАС, първоинстанционният съд е бил длъжен да констатира допуснатото нарушение и да упражни правомощията си по НПК, като прекрати съдебното производство и върне делото на прокурора за отстраняване на допуснатите процесуални нарушения. „Като не го направил, първоинстанционният съд сам е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, тъй като е допуснал за разглеждане и разгледал по същество наказателно от общ характер дело, образувано по обвинителен акт, неотговарящ на изискванията на чл. 246 от НПК.

Поради това и на основание чл. 335 ал. 1 т. 1, вр. с чл. 334 т. 1 пр. 1 от НПК, със своето решение по ВНОХД 165/2016 г. Великотърновският апелативен съд отменя присъдата, постановена от ОС Плевен по НОХД 928/2014 г. и връща делото за ново разглеждане на Софийска градска прокуратура.

Решението на Апелативен съд Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Прочетете също:

1175 нарушения за превишена скорост в Плевенска област за седмица

Приключи специализираната полицейска операция за контрол на скоростните режими, съобщи МВР-Плевен. Тя се проведе от ...