Акценти
Начало / Общество / „ВиК“ – Плевен предлага увеличение на цените за кубик вода

„ВиК“ – Плевен предлага увеличение на цените за кубик вода

вода

Цените на услугите, предоставяни от  дружество „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Плевен, ще бъдат увеличени. Това ще стане с предложение за утвърждаване на цените на предоставяните услуги на територията на дружеството. За това информират от дружеството на своята официална интернет страница. В съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба, заявлението за утвърждаване на цени, придружено с изискуемата документация, ще бъде подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране/КЕВР/, в срок от един месец.

Предложението предвижда утвърждаване от КЕВР на следните цени без ДДС за доставяне на вода на потребителите – 1.53 лв/куб.м, а за отвеждане на отпадъчни води – 0.16 лв/куб.м. До сега за тези услуги се е заплащало съответно 1.45 лв/куб.м и 0.10 лв/куб.м. За пречистване на отпадъчни води: за население и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители – 0.26 лв/куб.м, срещу 0.18 лв/куб.м до този момент, а за промишлени и други стопански потребители: І-ва степен на замърсеност – 0.65лв/куб.м; ІІ-ра степен на замърсеност – 1.02 лв/куб.м; ІІІ-та степен на замърсеност – 1.54 лв/куб.м.
До този момент кубик вода за потребителите е струвал 1.73 лева без ДДС, а новата цена ще бъде в размер на 1.95 лева без ДДС.
Предложението е във връзка с утвърденият от КЕВР Бизнес план за развитие на дейността на дружеството, допълнен за периода 2014г. – 2015 г.

Прочетете също:

Разкрита е дарителска сметка за възстановяване на Медицински университет – Плевен след пожара 

След огнената стихия, която на 29 септември опожари над 800 кв.м покривна конструкция  на Медицински ...