Начало / Къде да учим 2014 / Важно! График на дейностите за прием след основно образование

Важно! График на дейностите за прием след основно образование

График

на  дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища

за учебната 2014/2015 г. съгласно Наредба №11 от 28.03.2005 г.

Прием след завършено основно образование

Вид дейност

Срок

1 Подаване на заявления за полагане на приемни изпити 7-13 май 2014 г. вкл.
2 Обявяване на списъците с разпределението на учениците по училища и зали. Писмено уведомяване на учениците за допускането им за полагане на изпити за проверка на способностите До 16 май 2014 г.вкл.
3 Провеждане  на приемните изпити по:- математика

-за проверка на способностите по изобразително изкуство

-за проверка на способностите по хореография

-за проверка на способностите по музика

-за проверка на способностите по спорт

16.06.2014г.

17.06.2014г.

18.06.2014.

19.06.2014г.

16-20.06.2014г

4 Обявяване на оценките от приемните изпити До 2.07.2014 г.вкл.
5 Получаване на служебна бележка с оценка от приемните изпити 2-22.07.2014г.вкл.
6 Подаване на документи за участие в първи етап на класиране 2-4.07.2014г.вкл.
7 Обявяване на списъка на приетите ученици на първи етап на класиране До 7.07.2014г.вкл.
8 Записване на приетите ученици на първи етап на класиране 8.07.2014г.
9 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след първи етап на класиране 9.07.2014г.
10 Подаване на документи за участие във втори етап на класиране 10.07.2014г
11 Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране До 14.07.2014г.
12 Записване на приетите ученици на втори етап на класиране 15.07.2014г.
13 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране До17.07.2014г
14 Подаване на документи за участие в трети етап на класиране 18.07.2014г.
15 Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране 21.07.2014г.
16 Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 22.07.2014г.
17 Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране До 24.07. 2014г.вкл.
18 Попълване на незаетите места след трето класиране и записване Определя се от директора до 4.09.2014г. вкл.
19 Утвърждаване на осъществения държавен план-прием До 12.09.2014г.