Акценти
Начало / Общество / Важни предложения разглеждат Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен

Важни предложения разглеждат Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен

По няколко важни предложения ще разгледат Постоянните комисии към Общински съвет – Плевен, които заседават на 17,18, 19 и 20 май.

На 17 май, вторник, ПК по „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев ще заседава от 15.00 ч. в Заседателната зала. Проектът за дневен ред на Комисията съдържа 10 предложения, сред които предложение за даване съгласие за строителство на топла връзка между СОУ „Иван Вазов“ и Плувния басейн.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов заседава от 16.00 ч. в Заседателна зала на Община Плевен. Комисията ще разглежда предложение за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Плевен на два имота – частна държавна собственост. Обектите са на ул.”Сан Стефано”, преди входа на парк „Кайлъка”, където от близо 30 години стои недовършен строеж на Универсална спортна зала.

На 18 май, сряда, ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 15.00 ч. в Заседателната зала. Проектът за дневен ред включва обсъждане на предложение за приемане на Стратегия за управление на общинската собственост в Община Плевен за периода 2016-2019 г., предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ част от покривната конструкция на Панорама „Плевен епопея 1877”, за разполагане на технически съоръжения, писмо от читалища в Община Плевен с молба да бъдат изцяло освободени от задължението – такса битови отпадъци, др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател д-р Йордан Георгиев се свиква от 16.00 ч.. Комисията ще разгледа предложения за обявяване на конкурси за управител на „Диагностично консултативен център ІІ – Плевен”, за управител на „Дентален център І-Плевен” и управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І-Плевен”. Дневният й ред включва и запознаване с актуална текуща информация за баланс и отчет от първото тримесечие на 2016 г. на търговските дружества с общинско участие – “Паркстрой” ЕООД, “Тибор” ЕАД, “Инжстрой” ЕООД, ”МЦРСМ” ЕООД, ”ДКЦ ІІІ – Плевен” ЕООД, “ДКЦ ІІ Плевен”.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова се събира от 17.00 ч. в Актова зала. Проектът за дневен ред включва 5 предложения. Едно от предложенията е преписка от ръководството на факултет ”Авиационен” на НВУ ”Васил Левски” за разглеждане на възможността за учредяване на Академична награда.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател д-р Калин Поповски се събира от 15.00 ч. на 19 май, четвъртък, в Актовата зала на Община Плевен. Проектът за дневен ред е от 8 точки.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16.00 ч. в Заседателната зала по 9 точки.

На 20 май, петък, последна ще заседава ПК по „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов от 16.30 ч. в Заседателната зала. Дневният ред на Комисията е от 7 предложения.

Сесията на Общински съвет – Плевен е на 26 май, четвъртък, от 09.00 часа в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 24 точки.

Прочетете също:

Съдът в Никопол остави в ареста 24-годишен мъж, обвинен за изнасилване

Районен съд гр. Никопол по искане на Районна прокуратура град Плевен – Териториално отделение гр. ...