Акценти
Начало / Икономика / Близо 2 500 проверки е направила Басейнова дирекция Плевен

Близо 2 500 проверки е направила Басейнова дирекция Плевен

2 427 проверки са направили през 2012 год. служителите на Басейнова дирекция Дунавски район Плевен. Най-много са извършени през месец октомври – 552. От оповестените от Министерство на околната среда и водите данни става ясно, че четирите басейнови дирекции в страната са направили общо 9 671 проверки на подлежащи на контрол обекти.

От справката е видно и че също през октомври миналата година са направени и най-много предписания – 831. За сметка на това съставените точно през този месец актове за установяване на административни нарушения са само 4. Издадени са 8 наказателни постановления, а през месеца са постъпили и 5 800 лв. от санкции, наложени именно с наказателни постановления.

През 2012 год. служителите на Басейнова дирекция Плевен са отработили и общо 176 сигнала като най-голям е техния брой през октомври и ноември.

За цялата година постъпилите в дирекцията средства от събрани такси по Закона за водите са в размер на близо 12 млн. лв.

Прочетете също:

Ремонт на ЕСО налага прекъсване на електрозахранването в община Долни Дъбник

Държавният Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ уведоми електроразпределителното дружество в Западна България – ЕРМ Запад за ...