Начало / Икономика / Биопроизводители скочиха срещу промени в мярката за агроекологични плащания

Биопроизводители скочиха срещу промени в мярката за агроекологични плащания

Над 20 браншови асоциации и екологични организации се обединиха около декларация, с която изразяват категоричното си несъгласие с промяната на условията по мярка 214 „Агроекологични плащания” на Програмата за развитие на селските райони. Те настояват да се приложат предложените от Министерство на земеделието и храните критерии за приоритетност в случай на изчерпване на средствата по мярката.

Причина за декларацията на биопроизводителите стана разпространено в медиите писмо от Националната асоциация на зърнопроизводителите, в която те алармират за опасност от изчерпване на средствата по мярката и предлагат пропорционално разпределение на средствата между всички бенефициенти, които подадат заявления през 2013 год. Понастоящем земеделското министерство са разработили допълнителни критерии, които дават предимство на биологичните производители /растениевъди и пчелари/ и животновъдите, които отглеждат застрашени от изчезване местни породи и прилагат традиционни практики за сезонна паша.

„Очевидно след като през последните години едрите зърнопроизводители успяха да усвоят огромния процент от средствата по всички други мерки на програмата, и след като там вече почти не остана ресурс, те са насочили поглед към Ос 2 – „Опазване на околната среда”, където все още има неусвоени средства. Мерките в тази ос са насочени преди всичко към необлагодетелстваните райони, дребните фермери, щадящи околната среда, биологичните производители и предвиждат подкрепа чрез компенсиране на по-малките доходи на тези земеделци, предвид по-трудните условия, при които работят и приноса им към съхраняване на природата. Интересът на зърнопроизводителите вероятно е свързан с изненадващото повишаване на сумите за декар, предвидени за направлението „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите”, подозират биопроизводителите.

В декларация до Министерство на земеделието и храните те заявяват: „През последните 7 години големите зърнопроизводители станаха монополисти в цели области на България по отношение на земеделието. Получавайки огромния процент от европейските субсидии, те изтласкват малките фермери от землищата им, доведоха до обезлюдяване на селата и имат огромен принос за увеличаване на безработицата в малките населени места. Ето защо категорично възразяваме за допълнително наливане на средства от ОС 2 – „Опазване на околната среда” на Програмата за развитие на селските райони към стопанства и фермери, за които опазването на околната среда и зелената идея са на последно място”.

Прочетете също:

Съветниците приеха отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за 2020 г.

Общински съвет – Плевен прие днес отчета за изпълнение на бюджета на Община Плевен за ...