Акценти
Начало / Общество / АСП отмени разпоредби от Наредбата за рекламната дейност на Община Долна Митрополия

АСП отмени разпоредби от Наредбата за рекламната дейност на Община Долна Митрополия

Административен съд – Плевен със свое решение отмени разпоредбите на чл.32 ал.4 и чл.33, ал.2 от Наредбата за рекламната дейност на Община Долна Митрополия. Делото е образувно по протест от Окръжна прокуратура – Плевен, против тези текстове в посочената наредба. Това информират с прессъобщение от АСП.

Чл.32 ал.4 от Наредбата предвижда, че при сключване на договор ползвателят заплаща депозит в размер от един до три месечни наема по договора. Депозитът се усвоява от общината, ако след изтичане срока по договора ползвателят не демонтира рекламните пана или има неиздължени суми по договора. При изряден ползвател депозитът се възстановява. В чл.33 ал.2 от Наредбата е предвидено, че разрешението се издава след внасяне на обезпечителен депозит за разноски по принудително премахване в размер на определената едногодишна такса. При изряден ползвател/собственик след изтичане срока на разрешителното, депозитът се възстановява на вносителя.

След анализ на всички факти и обстоятелства по делото, Административен съд – Плевен намира, че така приетите разпоредби на чл.32 ал.4 и чл.33, ал.2 от Наредбата влизат в пряко противоречие с чл.279 от Административнопроцесуалния кодекс. Депозитът, който се предвижда за внасяне, представлява обезпечителна мярка спрямо евентуално бъдещо неизпълнение. Но съгласно чл.279 от АПК органът по изпълнението може да наложи обезпечителни мерки, когато без тях е невъзможно или се затруднява изпълнението на задължение или събирането на разноските по него, включително, когато то е отсрочено или разсрочено. Обезпечителните мерки се налагат само по ред, предвиден в АПК или в други специални закони и то въз основа на влязло в сила изпълнително основание от изчерпателно изброените в чл.268 от АПК. Затова не е допустимо обезпечението да се прилага предварително преди издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационния елемент и без да е налице издадена и влязла в сила заповед по чл.57а от ЗУТ за премахването на обекта.

Решението на АСП може да се обжалва пред Върховен административен съд в 14-дневен срок.

Прочетете също:

Официално представят сборника „150 години Вътрешна революционна организация“

На 30 септември в Регионален исторически музей – Плевен, ще се състои официалното представяне на ...